Czerpiąc z przeszłości, kształtujemy naszą przyszłość

„Nasze bogate i różnorodne dziedzictwo kulturowe to ogromna siła, która pomaga budować nasz naród” - Nelson Mandela

Celem tegorocznej książki eTwinning jest zgłębienie różnorodnych aspektów dziedzictwa kulturowego oraz przedstawienie przykładów projektów eTwinning oraz pomysłów na różne działania nawiązujące do dziedzictwa kulturowego. W pierwszej części publikacji dowiemy się, czym jest dziedzictwo kulturowe, a także zapoznamy się interpretacją dziedzictwa jako podejściem do kształcenia, natomiast druga część książki prezentuje przykłady inspirujących projektów eTwinning, związanych z tą tematyką. Trzecia część prezentuje zasoby oferowane przez Europeanę - platformę cyfrową UE poświęconą dziedzictwu kulturowemu. Znajdziemy tutaj również pomysły na zadania do przeprowadzenia w klasie, powiązane z różnymi przedmiotami szkolnymi - począwszy od historii i astronomii po matematykę i języki obce. W ostatniej części dowiemy się, jak nasi uczniowie mogą uczyć się o historii i dziedzictwie kulturowym wykorzystując do tego celu zasoby Domu Historii Europejskiej. Dowiemy się również, jak szkoły eTwinning mogą promować dziedzictwo kulturowe organizując działania w społecznościach szkolnych i poza nimi.     PDF do pobrania: Czerpiąc z przeszłości kształtujemy naszą przyszłość