Rzeka Okiem Naukowca, czyli rzut okiem na projekt zajęć terenowych dla uczniów klas 8

Projekt przygotowany przez studentkę kierunku nauczanie biologii i przyrody na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach modułu STEAM i TiK w projektach międzynarodowych na lekcjach. Celem modułu była praktyczna nauka, w oparciu o treści i zalecenia podstawy programowej, tworzenia interdyscyplinarnych projektów STEAM dedykowanych uczniom Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (szkole patronackiej Wydziału Biologii UAM). Moduł prowadzą prof. Marlena Lembicz i ambasador eTwinning Tomasz Ordza.

 

 

Autorka: Zofia Nowak

Osoba ciekawa świata, nieustannie zadająca pytania i poszukująca odpowiedzi na nie. Pasjonatka edukacji i różnych podejść do kształcenia oraz różnic międzynarodowych w podejściu do wychowania dzieci. W badaniach łączy podejście pedagogiczne z fizjologią mózgu. Dopiero rozpoczyna swoją przygodę ze światem nauki, ale być może będzie to przygoda warta przeżycia.

 

 

 

Wiosna jest czasem szczególnym w roku kalendarzowym, bowiem to właśnie wtedy przyroda powraca do życia po zimowej chandrze i ciesząc nas barwnymi kwiatami, świeżą trawą, śpiewem ptaków i aktywnością innych zwierząt, stwarza okazję do wielu obserwacji (i tym samym uczenia się). Właśnie w takich warunkach odbył się projekt pod nazwą Rzeka Okiem Naukowca. Uczestnictwo w przedmiocie dało nam okazję do bliższego poznania funkcjonowania programu eTwinning, którego idea wielu z nas ogromnie się spodobała. Efekty naszych projektów zamieszczane są na platformie TwinSpace – zapraszamy do zajrzenia!

Jak powstawał projekt? 

Zajęcia zostały zaprojektowane w nurcie STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) - podejścia edukacyjnego mówiącego, że nauka w szkole powinna być jak najbardziej interdyscyplinarna i angażująca ucznia na różnych płaszczyznach, aby nie tylko wydobyć z dziecka jak największy potencjał, ale aby proces uczenia się przebiegał w jak najbardziej efektywny sposób.

Zadaniem projektu było przede wszystkim zaznajomienie uczniów z tematyką monitoringu rzek i innych wód oraz pokazanie jak najbliższych realiów pracy naukowców działających w terenie. Rzeki, jako ekosystemy niezwykle dynamiczne i jednocześnie wrażliwe na wszelkie zmiany otaczającego środowiska, muszą być cyklicznie badane. W obecnych czasach mamy do czynienia z bardzo szybkimi zmianami w środowisku, wobec czego rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą w stanie zbierać i analizować istotne dane. I ta myśl towarzyszyła mi podczas opracowywania wszystkich elementów projektu oraz przebiegu zajęć.

Postanowiłam, że nie mogę pominąć prezentacji uczniom prawdziwych urządzeń stosowanych w badaniach wód, a więc sond pomiarowych, siatek, spodni typu wodery. Pomyślałam również, że warto byłoby pokazać uczniom wybrane organizmy, wskazujące na czystość wody - m.in. zakonserwowane w alkoholu larwy ważek (Odonata), jętek (Ephemeroptera), widelnic (Plecoptera) oraz chruścików (Trichoptera). W tym miejscu należą się serdeczne podziękowania dla pani Dziekan Wydziału Biologii UAM, prof. UAM dr hab. Beacie Messyasz, panu dr hab. Krzysztofowi Zawierucha oraz panu dr Markowi Przewoźnemu za pomoc i wsparcie materiałami na czas realizacji projektu. Materiały dydaktyczne stanowiły bardzo istotną rolę w przebiegu tych zajęć.  

W procesie planowania projektu padła również propozycja ze strony prowadzących, aby zajęcia przeprowadzić w terenie i bez najmniejszego zawahania poparłam ten pomysł. Bardzo istotne jest, żeby jak najwięcej lekcji (tym bardziej z biologii i przyrody!) wyszło w "w teren" (oczywiście mowa tu o jakiejkolwiek przestrzeni na świeżym powietrzu). Istnieje tak wiele zalet tego rodzaju zajęć, a my wciąż uparcie sadzamy uczniów do niewygodnych ławek w murach szkoły dziwiąc się, że brakuje im zapału.

Realizacja projektu 

Rzeka Okiem Naukowca została zrealizowana 24.04.2023r w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Zajęcia zostały rozplanowane na 2x45min i przeprowadzone zostały w terenie za szkołą, w otoczeniu wielu drzew i niewielkiego stawu.  

Na początku lekcji w formie dyskusji uczniowie dowiedzieli się: 

  • Czym jest monitoring rzek?
  • W jakich celach wykonuje się monitoring?
  • Jakie są rodzaje badań wód?
  • Czym są parametry fizykochemiczne wody i jakie podstawowe parametry się bada?
  • Czym są organizmy wskaźnikowe i jakie mogą być ich przykłady w wodach czystych?

W przypadku ostatniego punktu, uczniowie mieli okazję obserwować wybrane organizmy na szalkach za pomocą lupy. Największe wrażenie wywarły larwy ważek, które w porównaniu do niepozornych larw jętek, widelnic czy chruścików, są wyraźnie większe.