Empowering future teachers for a sustainable intercultural and inclusive education

Najnowsza publikacja opracowana przez Krajowe Biuro eTwinning we Włoszech prezentuje doświadczenia, efekty pracy oraz wskazówki edukatorów, którzy przygotowują przyszłych nauczycieli do efektywnej, innowacyjnej pracy w oparciu o TIK i projekty edukacyjne eTwinning.

 

Wśród autorów dr Marlena Lembicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Barbara Muszyński (Uniwersytet Dolnośląski we Wrocławiu) i dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska (Uniwersytet Gdański).