Dobrostan z eTwinning

Aktywności, wydarzenia scenariusze zajęć tworzone i prowadzone w ramach tematu roku 2023-2024 - Dobrostan z eTwinning

Wszystkie materiały oraz szkolenia opracowano we współpracy z doświadczonymi nauczycielami tego etapu edukacyjnego, aktywnymi eTwinnerami, pasjonatami nowoczesnej edukacji. 

Scenariusze zajęć