Znajdź przedstawiciela kuratorium w swoim województwie

Skontaktuj się z pracownikiem kuratorium promującym eTwinning poprzez utrzymywanie kontaktu z zainteresowanymi szkołami oraz organizację konferencji i warsztatów szkoleniowych