Katarzyna Kwiatanowska-Rodkiewicz

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kontakt: