Halina Pilarz

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu

Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu. Od 2000 roku związana z programami edukacyjnymi Unii Europejskiej: Socrates-Comenius,  Uczenie się przez całe życie – LLP, a obecnie  Erasmus+, w którym pełni rolę jednej z osób odpowiedzialnych za działanie Regionalnego Punktu Informacyjnego Programu Erasmus+ w województwie opolskim. Od początku funkcjonowania Programuj eTwinning  czyli  od 2005 r. zaangażowana w programie w programie jako koordynator wojewódzki  i  ambasador programu.  Prywatnie zafascynowana  sportem i aktywnym trybem życia. Uwielbia literaturę, dobre kino i podróże. Lubi działanie to ono jest dla niej inspiracją. Promuje Program eTwinning jako pomost do Programu Erasmus+.

Kontakt: