Anna Borysiak

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Kontakt:

  • aborysiak@bydgoszcz.uw.gov.pl

  • +52 349 76 19