Międzynarodowe seminarium: Entrepreneurship with eTwinning

eTwinning Live - 22-25 września 2020

Zapraszamy na międzynarodowe seminarium online Entrepreneurship with eTwinning, które odbędzie się w dniach 22-25 września 2020. Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning i skierowane jest do nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych zainteresowanych tematyką wydarzenia oraz realizacją projektów eTwinning.

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu: http://konferencje.frse.org.pl/Entrepreneurship2020/article/agenda/lang:en

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning. Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm"

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową. Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu pracujący z uczniami szkoły ponadpodstawowej.

3.Udział w wydarzeniu międzynarodowym eTwinning typu seminarium po raz pierwszy. Zgłoszenia osób, które brały już udział w seminariach, będą rozpatrywane w drugiej kolejności.

4. Swobodna komunikacja w języku angielskim. Seminarium w całości prowadzone będzie w języku angielskim.

5. Gotowość do rozpoczęcia projektu. Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wypracują własne materiały cyfrowe pomocne w realizacji podstawy programowej.  

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa). Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 16 września 2020 o godzinie 23:59: http://konferencje.frse.org.pl/register/12418/lang:en