Szkoły ogólnokształcące, techniczne i branżowe w eTwinning

Grupa dla nauczycieli pracujących w szkołach technicznych i branżowych

Szkoły branżowe i techniczne stanowią coraz liczniejszą grupę na platformie eTwinning. Aktywnie wykorzystują narzędzia i materiały eTwinning do realizacji projektów wspierających szkolnictwo branżowe. Z myślą o nich powstała nowa grupa na eTwinning LIVE - Szkoły ogólnokształcące, techniczne i branżowe w eTwinning Poprowadzą ją  Katarzyna Polak i Łukasz Kamiński - ambasadorowie i trenerzy programu eTwinning.

Głównym celem grupy jest wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie zagadnień związanych z realizowaniem projektów eTwinning w szkołach o profilu zawodowym. To miejsce idealne zarówno dla osób mających już doświadczenie w realizowaniu projektów, jak i dla nauczycieli rozpoczynających swoją przygodę z eTwinning. Każdy nauczyciel znajdzie tu wsparcie oraz inspiracje do podjęcia działań projektowych z uczniami szkół technicznych i branżowych. Wśród zaplanowanych działań są, między innymi:

  • Poznanie nauczycieli szkół średnich zainteresowanych realizowaniem projektów eTwinning, ze szczególnym uwzględnieniem profilu zawodowego ich szkoły
  • Webinaria – dzielenie się dobrymi praktykami
  • Wspólne stworzenie bazy narzędzi TIK i pomysłów przydatnych w działaniach projektowych oraz codziennej pracy nauczyciela
  • Międzyszkolne Obchody Europejskiego Dnia Języków oraz Dnia Bezpiecznego Internetu
  • Skupienie się na aspektach zawodowych realizowanych działań projektowych
  • Tworzenie ciekawych materiałów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkół branżowych i technicznych

Działania w grupie będą opierać się na wymianie ciekawych materiałów, gromadzeniu informacji o przydatnych narzędziach i w bardzo dużej mierze na wzajemnym uczeniu się. Z kolei tematyka webinarów będzie dopasowana do potrzeb członków grupy i będzie przedstawiała zarówno przykłady działań aktywnych eTwinnerów, jak i ciekawe narzędzia TIK.

Zaplanowane na wrzesień obchody Europejskiego Dnia Języków będą pierwszym z wielu wspólnych działań, w wyniku których powstaną praktyczne materiały, do wykorzystania w pracy  z uczniami. Jako przykład przedstawiamy wielojęzyczny słownik będący efektem projektu Tell me what you eat and I will tell you who you are  zrealizowanego przez partnerów z Francji, Litwy i Polski. Uczniowie przygotowali słowniczek pojęć związany z szeroko pojętym tematem żywienia, podzielony na kategorie: czasowniki, warzywa, owoce, urządzenia, przyprawy, etc.
 
 
Grupa jest nowa i powstała w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli szkół technicznych i branżowych, a jej sukces zależy od wszystkich jej członków, których zapewne z każdym dniem będzie coraz więcej. Zachęcamy wszystkich do dołączenia  i aktywnej współpracy!

Szkoły ogólnokształcące, techniczne i branżowe w eTwinning