Scenariusz projektu: Owady i inni znajomi z majowej łąki. Odkrywamy świat przyrody

Kolejny kompletny scenariusz projektu, zrealizowany i przetestowany w ramach seminarium z cyklu Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem.

Wszystkie znajdziecie TUTAJ.

Autorką jest Anna Urbasik – Ambasadorka i trenerka programu eTwinning

Nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz języka angielskiego w Publicznym Przedszkolu nr 17 im. M. Jeżowskiej w Jastrzębiu-Zdroju, nagrodzonej Odznaką Szkoły eTwinning w roku 2018 oraz 2020. Z programem eTwinning związana od 12 lat. Od 4 lat  Ambasadorka programu oraz trenerka warsztatów komputerowych. Moderatorka grupy PrzedszkoleTwinning. Laureatka konkursów ogólnopolskich Nasz projekt eTwinning 2012 (I miejsce), 2016 (wyróżnienie specjalne) oraz 2021 (II miejsce). Koordynatorka projektów Erasmus+, realizatorka działań w ramach programu Uczymy dzieci programowaćCodeweek oraz ABC Ekonomii, autorka innowacji pedagogicznych. Prywatnie miłośniczka podróży, trekkingu i dobrej lektury.

 

Scenariusz projektu „Owady i inni znajomi z majowej łąki. Odkrywamy świat przyrody.”

OPIS PROJEKTU

Rozgrzana wiosennymi promieniami słońca łąka jest miejscem chętnie odwiedzanym przez owady, zwłaszcza przez mrówki, pająki, koniki polne, natomiast na listkach roślin możemy zaobserwować pełzające biedronki. Na otwartych kielichach kwiatów podpatrzeć możemy zbierające nektar pszczoły. W słoneczne wiosenne dni pojawiają się także motyle: modraszek wieszczek oraz cytrynek.

Zachwycając się bioróżnorodnością i pięknem kwitnącej łąki poprzez działania projektowe mamy możliwość zapoznania dzieci z mieszkańcami tegoż środowiska. Spójrzmy na łąkę z perspektywy jego mieszkańców. Dzieci poznają umiejętności owadów oraz ich znaczenie i rolę w środowisku przyrodniczym, aby móc zgodnie z nimi dzielić wspólną przestrzeń łąki.

GRUPA DOCELOWA: dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie edukacji wczesnoszkolnej.

TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

 1. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie; posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół; podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek.

WYMAGANIA OGÓLNE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ:

 1. W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga: potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia; umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i działań matematycznych, samodzielne korzystanie z nich w różnych sytuacjach życiowych, wstępnej matematyzacji wraz z opisem tych czynności: słowami, obrazem, symbolem; umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów; umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń; umiejętność rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego;

CZAS TRWANIA PROJEKTU: ok. 2-miesiące.

CELE OGÓLNE:

 • przybliżenie dziecka do świata przyrody poprzez poznawanie go, dostrzegania jego piękna;
 • wykształcenie opiekuńczego stosunku do świata roślin i owadów, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą;
 • rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • zna wybrane środowisko przyrodnicze – łąkę – charakterystyczną dla niego roślinność i owady;
 • posiada wiedzę o pożyteczności niektórych owadów dla przyrody;
 • obserwuje rośliny i owady występujące w bliższym i dalszym otoczeniu;
 • przeprowadza proste doświadczenia i eksperymentuje;
 • zna wybrane owady chronione;
 • rozumie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie mógłby żyć.

SPODZIEWANE REZULTATY:

Miękkie:

 • rozwijanie umiejętności ICT – obsługa komputera, tabletu, aparatu fotograficznego, tablicy interaktywnej;
 • rozumienie znaczenia kodowania i dekodowania informacji;
 • czytanie uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych;
 • odczuwanie radości i satysfakcji z pokonywania trudności.

Twarde:

 • Książeczka „Ciekawostki o owadach i innych mieszkańcach łąki.”
 • Na majowej łące – wspólna opowieść ruchowa.
 • Atlas motyli.
 • Owady na scenie – owadzi show – wspólny materiał filmowy.

NARZĘDZIA TIK: StoryJumper, Canva, LearningApps, Fotojet, PosterMyWall, Formularz Google, WordClouds, Google Maps, YouTube, Mentimeter, PhotoFunia, WordClouds.

Scenariusz projektu