Debata online

Podstawą projektów eTwinning jest współpraca, której efektem są wspólne rezultaty. Często jednak ta współpraca postrzegana jest jako prosta wymiana informacji – partnerzy poprzestają na komunikacji, przesyłaniu sobie prezentacji szkół czy świątecznych tradycji. Tego typu działania są oczywiście potrzebne w projektach, spełniają swoją informacyjną rolę, pomagają nawiązać bliższe relacje, ale są dopiero pierwszym krokiem w kierunku rzetelnej współpracy.

Seria scenariuszy aktywności przygotowanych przez doświadczonych eTwinnerów dedykowana jest początkującym partnerstwom, które chcą rozwinąć rozwinąć aspekt współpracy, poszukują pomysłów na wspólne działania i zastanawiają się od czego zacząć. Z pewnością zainteresują też bardziej doświadczonych członków eTwinningowej społeczności, jako ciekawe i wartościowe elementy, które z powodzeniem można będzie włączyć do niemal każdego projektu.

Materiały sukcesywnie będziemy publikować na naszej stronie. Znajdziecie je wszystkie TUTAJ.

 

Autorka: Joanna Waszkowska

Ambasadorka programu eTwinning

Nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Sosnowcu. Microsoft Innovative Educator Expert oraz ambasadorka i trenerka platformy Edmodo. Entuzjastka gamifikacji, mediów cyfrowych oraz edukacji globalnej w nauczaniu. Pracuje metodą scaffolding autorsko dostosowaną do nauczania literatury, kultury i języka polskiego. Należy do grupy Superbelfrzy RP.
Autorka bloga http://uczycielnica.blogspot.com/  

 

Po co debatować?

Realizując projekt eTwinning, zawsze skupiamy wszystkie proponowane w projekcie działania wokół problemu lub zagadnienia, mającego związek z przestrzenią życia zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Stwarza to okazję do rozważań, pogłębiania rozumienia problemu, czy rozpatrywania jego złożoności w obrębie wielu sfer zainteresowań.

Debatowanie, to nie tylko przedstawianie danych poglądów, a następnie ustalanie, czyje argumenty przeważyły. W rzeczywistości proces przygotowania debaty jest istotniejszy dla budowania zespołu oraz wypracowania ważnych życiowo umiejętności. Przede wszystkim poczucie współzależności w zespole dostrzec można na etapie przygotowania argumentacji. Praca zespołu powinna być oparta o specjalizację członków grupy. Uczniowie wykorzystują swoje mocne strony, by wypracować rozwiązanie. Poza kooperacją, ćwiczymy również krytyczne myślenie, w co włączyć należy poszukiwanie źródeł, selekcję materiału, dyskusję nad siłą argumentów, finalnie formułowanie dowodów i ilustrowanie ich trafnie dobranymi przykładami.

W poniższym scenariuszu przedstawiono kilka sposobów wdrażania uczniów i uczennic do debatowania, możliwe do zastosowania zarówno w pojedynczej drużynie, jak również w złożonym z wielu drużyn zespole projektu eTwinning.

SCENARIUSZ PROJEKTU