Warsztaty eTwinning dla instytucji kształcenia nauczycieli

W 2012 r. eTwinning zapoczątkował inicjatywę angażującą instytucje kształcenia nauczycieli z kilku krajów europejskich, której celem było przekazywanie wiedzy nt. nowoczesnej edukacji z wykorzystanie TIK i realizacji projektów eTwinning studentom przygotowującym się do pracy w szkole.

Inicjatywa ta stopniowo ewoluowała od programu pilotażowego do akcji obejmującej wszystkie kraje eTwinning i eTwinning Plus.

Od 2019 roku, oprócz szkoleniowców przyszłych nauczycieli, dostęp do eTwinning Live – za pośrednictwem specjalnej roli na platformie – mają również studenci przygotowujący się do pracy w szkole.

Inicjatywa adresowana do instytucji kształcenia nauczycieli obejmuje coraz większą liczbę przykładów z różnych krajów, pokazujących, że wprowadzenie eTwinningu do szkolenia wstępnego przyszłych nauczycieli przynosi znaczne korzyści zarówno samym studentom, jak i instytucjom szkolącym przyszłych nauczycieli. Inicjatywa umożliwia praktyczne zastosowanie umiejętności XXI w., pracę nad projektami oraz międzynarodowe doświadczenie. Ważnym elementem tego rodzaju działania jest również cyfrowe obywatelstwo. Inicjatywa ma priorytetowe znaczenie dla eTwinningu, ponieważ skierowana jest do przyszłych pokoleń nauczycieli w Europie i poza nią.

W maju 2019 r. w ramach tej inicjatywy w Brukseli odbyły się warsztaty adresowane do instytucji kształcących nauczycieli ze wszystkich krajów uczestniczących, w tym również do tych, które niedawno przyłączyły się. Celem warsztatów było wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i przekazanie ich nowym uczestnikom.

Podczas wydarzenia skupiano się na teoretycznych aspektach, pokazując w jaki sposób eTwinning może wzbogacić program szkolenia wstępnego przyszłych nauczycieli oraz ich doświadczenia. Zaprezentowano także, jak można wspierać realizację działań i nowych metod nauczania w szkołach za pośrednictwem projektów eTwinning.  Wszystko to odbywało się podczas teoretycznych i praktycznych warsztatów i poprzez prezentację najlepszych praktyk.