Odznaki Szkoły eTwinning

Przedłużony termin aplikacji do 21.02.2023

Rozpoczęła się tegoroczna runda aplikacji o Odznakę Szkoły eTwinning.

Do nauczycieli z placówek spełniających kryteria techniczne wysłano wiadomość z zaproszeniem do wypełnienia formularza aplikacyjnego.

Aby otrzymać taką możliwość szkoła musi spełniać 3 podstawowe warunki:

 • Szkoła jest zarejestrowana w programie eTwinning od ponad dwóch lat.

 • W szkole pracuje przynajmniej troje nauczycieli, którzy w czasie preselekcji realizują projekty, doskonalenie zawodowe lub inne działania w ramach programu eTwinning.
 • Szkoła jest/była zaangażowana w przynajmniej jeden europejski projekt eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości w okresie przynajmniej dwóch lat od daty złożenia wniosku.
W nowej procedurze zgłoszeniowej nacisk zostanie położony na zasady Misji Szkół eTwinning, a nauczyciele będą musieli wykazać, że szkoła wprowadziła lub planuje wprowadzić w praktyce podstawowe wartości Misji:
 • Szkoły eTwinning angażują się we wpółdzielone przywództwo,
 • Szkoły eTwinning są silnie zaangażowanie we współpracę, dzielenie się doświadczeniami i pracę zespołową,
 • Uczniowie Szkół eTwinning działają na rzecz zmian,
 • Szkoły eTwinning Schools są wzorem dla innych szkół,
 • Szkoły eTwinning są instytucjami edukacyjnymi sprzyjającymi włączaniu społecznemu i innowacjom.

Zachęcamy wszystkich eTwinnerów zamierzających złożyć, po raz pierwszy lub ponownie, zgłoszenie do Odznaki Szkoły eTwinning, do zapoznania się z Misją Szkół eTwinning.

Jak wnioskować?

 • Aktywni eTwinnerzy pracujący w aplikującej szkole powinni wspólnie zapoznać się treścią wniosku i razem przygotować jego treść - wypełnić powinna go jedna, wybrana osoba.
 • Każda szkoła może złożyć tylko jeden wniosek.
 • Formularz nie musi zostać wypełniony w całości podczas jednej sesji. Może zostać zapisany jako wersja robocza. Po wypełnieniu formularza w całości należy nacisnąć przycisk Wyślij.
 • Jeśli nie wszystkie wymogi zostały spełnione, szkoły mogą uzupełnić braki przed terminem składania wniosków lub w dodatkowym okresie aplikacji przewidzianym jedynie dla szkół uzupełniających wysłane wcześniej wnioski (w tym okresie aplikacyjnym będzie to 31.01.2023 - 28.02.2023).
 
Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po procesie wnioskowania.
 

Przewodnik
 

Laureatów poprzednich edycji znajdziecie w zakładce:

Szkoła eTwinning