Nauczyciel na ścieżce rozwoju zawodowego z eTwinning - podsumowanie i materiały z konferencji

Nagrania warsztatów oraz prezentacje ekspertów z Warsztatów Doskonalenia Zawodowego zrealizowanych 10-11.10.2023

Dzień 1

1. Innowacja pedagogiczna - jak opracować, wdrożyć i ewaluować?
Celina Świebocka, Ambasadorka programu eTwinning w województwie małopolskim

Aktualne przepisy prawa traktują działalność innowacyjną jako integralny element pracy każdej szkoły. Podczas spotkania omówione zostaną zasady wdrażania i przeprowadzania innowacji pedagogicznej w kontekście realizacji projektów eTwinning. Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi nowatorskimi działaniami motywującymi uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy oraz kształtowania ich kompetencji kluczowych.

Prezentacja
 

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w procesie rozwoju zawodowego nauczyciela.
Jowita Królikowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie łódzkim

Ekspertka do spraw awansu zawodowego przedstawi konkretne przykłady dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, które będą pomocne w procesie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, uczestnicy spotkania będą mogli stać się inspiracją dla innych nauczycieli oraz czerpać inspiracje od innych pasjonatów edukacji.

Prezentacja
 

3. Narzędzia TIK aktywizujące uczniów
Monika Mojsiejonek, Ambasadorka eTwinning w województwie lubuskim

Sprawne posługiwanie się technologią informacyjno-komunikacyjną to podstawa pracy nauczyciela XXI wieku oraz umiejętność niezbędna do pozytywnego zakończenia stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Podczas tego warsztatu uczestnicy poznają proste narzędzia TIK do wykorzystania na tablicy interaktywnej, laptopie, tablecie czy smartfonie, które w atrakcyjny sposób wspierają codzienną pracę nauczycieli i motywują uczniów do uczenia się.

4. O dobrostanie (nie tylko) uczniów w kontekście awansu zawodowego
Monika Mojsiejonek, Ambasadorka eTwinning w województwie lubuskim

"Uczniowie są dla nas najważniejsi" - to słowa często powtarzane przez dyrektorów i nauczycieli, z którymi trudno się nie zgodzić. Organizujemy przyjazne przestrzenie edukacyjne, wdrażamy nowoczesne metody nauczania, usuwamy ze szkół dzwonki i zadania domowe i stawiamy przede wszystkim na relacje. Czy jednak w tym podążaniu za potrzebami uczniów nie zapominamy przypadkiem o sobie? Podczas spotkania zaprezentowanych zostanie kilka praktycznych wskazówek, dzięki którym złapanie edukacyjnej równowagi może stać się nieco łatwiejsze.

Prezentacje Nr 3 i 4
 

Dzień 2

1. Nauczyciel na ścieżce rozwoju zawodowego z eTwinning na nowych i starych zasadach w pigułce
Zyta Czechowska, Ambasadorka programu eTwinning

Podczas warsztatu nauczyciele otrzymają pigułkę informacji na temat strategii i pomysłów na rozwój zawodowy na ścieżce awansu zawodowego na nowych i starych zasadach. Otrzymują wskazówki do tworzenia planu aktywności i monitorowania realizacji wymagań.

Prezentacja
 

2. Jak ewaluować swoją pracę za pomocą narzędzi TIK?
Jolanta Majkowska, ekspertka

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jakie są skuteczne metody na ewaluację własnej pracy, poznają narzędzia TIK, które pozwalają nie zbieranie informacji zwrotnych od uczniów, nauczycieli i rodziców. Dowiedzą się jak podsumowywać i oceniać swoje działania, ale także jak wyciągać wnioski i budować rekomendacje do dalszej pracy.

Prezentacja
 

3. Podsumowanie awansu - jak ocenić realizację wymagań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych?
Zyta Czechowska, Ambasadorka programu eTwinning

Podczas warsztatu uczestnicy poznają strategie na ocenę realizacji wymagań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych oraz sposoby dokumentowania przebiegu realizacji planu i założonych celów podczas awansu zawodowego.

Prezentacja
 

 

Zapraszamy również do dedykowanej grupy na platformie eTwinning:

Awans zawodowy z eTwinning