Międzynarodowe seminarium online – VET schools and eTwinning: The role of eTwinning in preparing students for the future

13-15 maja 2020 - eTwinning LIVE

Zapraszamy nauczycieli doświadczonych w programie eTwinning na międzynarodowe warsztaty doskonalenia zawodowego VET schools and eTwinning: The role of eTwinning in preparing students for the future organizowane online na platformie eTwinning Live w dniach 13-15 maja 2020r. Warsztaty skierowane są do nauczycieli uczący przedmiotów artystycznych technicznych, branżowych lub zawodowych w szkołach ponadpodstawowych. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. Do 26 kwietnia 2020 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających doświadczenie w programie eTwinning
  • uczących przedmiotów artystycznych technicznych, branżowych lub zawodowych
  • pracujących z uczniami w wieku 15-20 lat
  • komunikujących się w języku angielskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 26 kwietnia 2020 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu: https://pdw-etwinning.webankieta.pl