Europejskie Nagrody eTwinning 2023: Innowacja i edukacja

Zwycięzców wybrano z puli laureatów nagrodzonych w ciągu ostatnich 3 lat, wyselekcjonowanych na podstawie poziomu innowacyjności koncepcji projektu. Dowiedz się więcej na temat laureatów i ich wyjątkowych działań!

Kategoria wiekowa 0–6 lat: 

STEAM Preschool Academy (2022)

Zadaniem uczniów było napisanie, wspólnie z rówieśnikami, własnej bajki. Projekt wybrano jako zwycięski ze względu na obrane w nim innowacyjne podejście umożliwiające tworzenie wielu różnych rodzajów środowisk edukacyjnych. Uczniowie utrzymywali aktywny kontakt z rówieśnikami, rozwijając tym samym umiejętność współpracy i komunikacji i poznając przy tym różne kultury. Wzajemnej nauce w międzykulturowym środowisku towarzyszyło kreatywne korzystanie z narzędzi TIK i odkrywanie nowych technologii.

 

 

Kategoria wiekowa 7–11 lat

eTwinners as Pros (2022)

Projekt, w którym wzięli udział nauczyciele i uczniowie z Chorwacji, Grecji i Hiszpanii, umożliwił uczniom odkrycie różnych ścieżek kariery. Wygraną projektu w tej kategorii wiekowej zagwarantowało podejście umożliwiające uczniom odegranie głównej roli w procesie uczenia się poprzez działania polegające na tworzeniu, projektowaniu, a nawet ocenie własnych postępów. Sprawczość uczniowska stanowiła sedno projektu, w ramach którego odbywały się częste sesje wzajemnego uczenia się i działania polegające na wyszukiwaniu informacji, analizowaniu ich i ćwiczeniu kreatywnego myślenia. 

 

Kategoria wiekowa 12–15 lat

Myth'arts: myths in art and literaturę (2021)

Projekt poświęcono analizie klasycznej mitologii z punktu widzenia sztuki. Połączono w nim literaturę, malarstwo, historię i muzykę. Celem projektu było zwiększenie świadomości w zakresie kultury klasycznej przy jednoczesnym odkrywaniu europejskiej tożsamości. Projekt wybrano ze względu na kreatywne ćwiczenia i nacisk położony na współpracę między uczniami. Projekt uznano za „bardzo oryginalne przedsięwzięcie rozwijające kreatywność i podnoszące poziom motywacji uczniów, rozwijające posiadane przez nich kompetencje cyfrowe, językowe i inne umiejętności przekrojowe”. W wyniku projektu powstał szereg e-booków, podcastów i wyzwań. 

 

Kategoria wiekowa 16–19 lat: 

Robo Code (2020)

Polska szkoła: Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu - koordynatorka: Justyna Babiarz-Furmanek

Projekt z zakresu STEM skupiający się na inżynierii i naukach obliczeniowych. Użyta w jego ramach metoda odwróconej klasy przyczyniła się do poszerzenia wiedzy uczniów i opanowania przez nich narzędzi technologicznych (robota Edison). Projekt wybrano ze względu na innowacyjne wykorzystanie metody odwróconej klasy i uwzględnienie indywidualnych podejść do uczenia się. Projekt był doskonałym przykładem działania przekrojowego w edukacji, ponieważ połączył uczniów szkół zawodowych i podstawowych. Uczniowie kształcenia i szkolenia zawodowego przyjęli rolę nauczycieli, a młodsi uczniowie skorzystali z udziału w projekcie aktywnego uczenia się i wiedzy różnych mentorów. 

 

Kształcenie zawodowe podstawowe

Solutions Against the Greenhouse Effect 2022

Projekt poświęcony przyczynom i skutkom efektu cieplarnianego. Badając uwarunkowania meteorologiczne poszczególnych krajów, uczniowie odkrywali wpływ efektu cieplarnianego na ich własny kraj. W drugim roku projektu Erasmus+ uczniowie badali rozwiązania umożliwiające poradzenie sobie z efektem cieplarnianym i zweryfikowali ich skuteczność poprzez skonstruowanie własnej szklarni. Uczniowie stwierdzili, że jednym z najlepszych aspektów projektu była możliwość poznania innych kultur i odkrycia potencjalnych okazji zawodowych poza granicami własnego kraju. 

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Przypominamy, że projekty eTwinning przeprowadzone w roku szkolnym 2021–2022 i 2022–2023 kwalifikują się do kolejnej edycji nagród eTwinning w 2024 roku.