Europejskie Nagrody eTwinning

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 listopada 2018

Kto może się ubiegać? Aby wziąć udział w konkursie, projekty muszą mieć Europejską Odznakę Jakości, przyznaną w dowolnym roku trwania projektu. Wszystkie projekty muszą wykazać, że były aktywne w roku szkolnym 2017/2018. Ważne: Jeśli projekt zwycięży, wówczas tylko partnerzy, którym przyznano wcześniej Krajową Odznakę Jakości będą mogli uczestniczyć w rozdaniu nagród. Projekty mogą ubiegać się o Nagrody eTwinning tylko raz. Jednak te projekty, które wykazały niezwykłe osiągnięcia na przestrzeni czasu, mogą – za przyzwoleniem Narodowego Biura Kontaktowego Programu eTwinning – ubiegać się o nagrodę po raz drugi. Zasady Czym jest zgłoszenie? Zgłoszeniem jest europejski projekt partnerski eTwinning, w którym biorą udział szkoły z różnych krajów, wykorzystujące do współpracy technologie ICT. Projekt musi mieć wymierne rezultaty, które dadzą oceniającym konkretną informację na temat wartości projektu, jego przebiegu i wyników. Każde zgłoszenie powinno być opisane w następujący sposób:
 • Tytuł projektu.
 • Informacje na temat projektu zawierające prawidłową kategorię wiekową, a także linki do rezultatów projektu i dokumentów z nimi powiązanych.
 • Opisy różnych elementów projektu według kryteriów (maksymalnie 150 słów na każde kryterium)
WAŻNE: ** Zgłaszający muszą opublikować jak najwięcej ze swojej pracy. Oceniający nie mają dostępu do materiałów o ograniczonym dostępie, takich jak prywatna platforma TwinSpace. Prosimy, by umożliwić oceniającym wejście na tę platformę w charakterze gościa i udostępnić im hasła, by mogli dokonać oceny pracy prowadzonej na TwinSpace ** Tam, gdzie to dotyczy, zgłoszenia powinny także zawierać informacje na temat wcześniej zdobytych nagród lub konkursów, do których projekt był zgłaszany lub które wygrał, a także informacje, czy projekt był finansowany z zewnątrz, itp. Kwestie prawne i etyczne  Wszystkie zgłoszenia muszą być zgodne z europejskimi umowami praw autorskich. Można zamieszczać krótkie cytaty, jeśli ich źródło zostało wyraźnie podane. Obrazy, filmy, nagrania audio mogą być wykorzystywane, jeśli zostały przygotowane przez szkołę, lub, tak samo, jeśli ich właściciel wyraźnie udzielił pozwolenia lub jeśli zostały zaczerpnięte z darmowych źródeł, takich jak Clip Art. Zgłoszenia na konkurs o Nagrodę eTwinning pozostają własnością szkoły/organizacji lub nauczyciela. Komisja Europejska i Centralne Biuro Akcji eTwinning mają pełne prawa do darmowego udostępniania tego materiału dla celów edukacyjnych za pośrednictwem internetu, na płytach CD-ROM oraz za pomocą innych mediów od daty zgłoszenia do podanego terminu końcowego.  Ewaluacja Oceniający będą brać pod uwagę następujące kryteria:
 • Innowacja pedagogiczna: W jaki sposób różne aspekty projektu można uznać za bardziej innowacyjne i kreatywne w odniesieniu do treści i celów, podejścia, zadań i metodyki, produktów końcowych, zasięgu i publikacji.
 • Integracja z programem nauczania: W jaki sposób projekt łączy się z obowiązującym programem nauczania.
 • Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi: Jak nauczyciele i uczniowie z różnych szkół komunikują się między sobą i współpracują w ramach projektu (nie chodzi tu o zwykłą wymianę wyników swojej pracy, ale o aktywną współpracę).
 • Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
 • Wykorzystanie technologii: Jak wyjść poza zwykłą wymianę mailową; w jaki sposób projekt kreatywnie wykorzystywał technologie komunikacyjno-informacyjne.
 • Rezultaty, wpływ i dokumentacja: Co wynikło z projektu i dlaczego twój projekt zasługuje na nagrodę.
Jak wziąć udział? Zgłoszenia wysyłane są poprzez kliknięcie w link dostępny na eTwinning Live. Kliknij w zakładkę Projekty, a link pojawi się na liście działań pod opisem projektu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 listopada 2018 Projekt można zgłosić w następujących kategoriach: Główna kategoria, sponsorowana przez Komisję Europejską, dzieli się na cztery podkategorie.

 • Uczniowie w wieku do 6 lat
 • Uczniowie w wieku 7-11 lat
 • Uczniowie w wieku 12-15 lat
 • Uczniowie w wieku 16-19 lat 

Kategorie specjalne

 • Język hiszpański Nagroda ufundowana przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu W tej specjalnej kategorii zostaną nagrodzone projekty wykorzystujące język hiszpański jako główny język komunikacji lub skupiające się na nauce języka hiszpańskiego w sposób innowacyjny.
 • Język francuski Nagroda ufundowana wspólnie przez Międzynarodową Federację Nauczycieli Języka Francuskiego oraz francuskie Biuro Kontaktowe Programu eTwinning W tej specjalnej kategorii zostaną nagrodzone projekty wykorzystujące język francuski jako główny język komunikacji lub skupiające się na nauce języka francuskiego w sposób innowacyjny.
 • Nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie Nagroda ufundowana przez Biuro Kontaktowe Programu eTwinning w Polsce Niniejsza kategoria specjalna została ustanowiona, by oddać hołd życiu i pracy Marii Skłodowskiej–Curie, pionierki w świecie nauki, laureatki dwóch nagród Nobla w dziedzinie fizyki i chemii. Nagroda zostanie przyznana najlepszemu projektowi w dziedzinie nauk przyrodniczych lub matematyki. Nagroda jest również otwarta dla projektów z innych dyscyplin, realizujących jakikolwiek temat powiązany z życiem lub pracą Marii Skłodowskiej-Curie.
 • Nagroda im. Yunusa Emre za promowanie humanizmu i rozumienia kulturowego Nagroda ufundowana przez tureckie Biuro Kontaktowe Programu eTwinning Yunus Emre był prostym tureckim poetą i muzułmańskim mistykiem, żyjącym na przełomie XIII i XIV w. Nawoływał do pisania, śpiewania i mówienia w autentycznym tureckim języku tamtych czasów. Najważniejszą koncepcją filozofii Yunusa Emre jest miłość do ludzkości; Emre wysyła ludzkości jasny przekaz: powinni żyć obok siebie w pokoju, niezależnie od religii, języka czy rasy. Nagroda zostanie przyznana projektom, które podnoszą świadomość i rozumienie poprzez wzmacnianie dialogu międzynarodowego wśród uczestników projektu z krajów partnerskich.
 • Język angielski Nagroda ufundowana przez British Council Nagrodę mogą otrzymać projekty, w których głównym językiem komunikacji jest język angielski, i które jednocześnie realizują temat z zakresu solidarności lub rozwiązywania problemów pomiędzy społecznościami lub krajami. W projektach muszą brać udział uczniowie z przedziału wiekowego 12-15 lat lub 16-19 lat.
 • Nagroda Śródziemnomorska Ufundowana przez narodowe biura kontaktowe Grecji, Cypru, Francji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Albanii i Chorwacji Nagrodę Śródziemnomorską można otrzymać za projekty związane z Morzem Śródziemnym, jego środowiskiem, historią, kulturą, kuchnią, turystyką i innymi podobnymi tematami. Morze Śródziemne stanowi główny morski superszlak dla transportu, handlu i wymiany kulturowej bardzo różnych ludzi. Nagroda otwarta jest dla wszystkich kategorii wiekowych i wszystkich krajów, które realizowały projekt związany z Morzem Śródziemnym.
 • Nagroda im. Pejo Javorova – za projekt zachęcający do czytelnictwa wśród młodych ludzi Nagroda ufundowana przez bułgarskie biuro kontaktowe Nagroda zostanie przyznana za projekt, którego głównym celem jest krzewienie miłości do czytelnictwa wśród młodych ludzi. Nagroda nosi imię jednego z najważniejszych przedstawicieli literatury bułgarskiej – Pejo Javorova. Nagroda jest otwarta dla wszystkich kategorii wiekowych i wszystkich krajów.
 • Nagroda w kategorii „Postawa obywatelska” Ufundowana przez biura kontaktowe Francji i Niemiec Nagrodę może otrzymać projekt zgłębiający tematykę aktywnego obywatelstwa z perspektywy historycznej lub badający prawa i obowiązki obywateli, zarówno w dzisiejszym świecie, jak i w cyfrowym świecie XXI w.