Edukacja zdalna z eTwinning w szkołach technicznych i branżowych

27-29 maja 2020 godz. 18:00

Zapraszamy na bezpłatne, trzydniowe seminarium Edukacja zdalna z eTwinning w szkołach technicznych i branżowych, które odbędzie się w dniach 27-29 maja 2020r. Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Seminarium skierowane jest do nauczycieli szkół technicznych i branżowych, których placówki są beneficjentami programu Erasmus+ (sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe).

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu: http://konferencje.frse.org.pl/vet_z_eTwinning/article/program_vet/lang:pl

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm"

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole technicznej lub branżowej będącej beneficjentem programu Erasmus+ (sektor kształcenie i szkolenia zawodowe). Aktywni zawodowo nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele języka obcego zawodowego.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia. Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wezmą aktywny udział w zaplanowanych aktywnościach (patrz: program spotkania) Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa). Każdy uczestnik seminarium, który będzie aktywnie uczestniczył we wszystkich spotkaniach, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat w formie cyfrowej wydawany jest bezpłatnie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 24 maja br. o godzinie 23:59: http://konferencje.frse.org.pl/register/12407/lang:pl