Czy kompetencje twarde są dla twardzieli, a miękkie dla mięczaków?

Zapraszamy na seminarium online, które odbędzie się w dniach 21-23 marca 2022 roku (trzy wieczorne spotkania).

Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli pracujących w szkołach branżowych i technicznych z uczniami w wieku 15-20 lat, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning, zrealizować swój pierwszy projekt pt. Czy kompetencje twarde dla twardzieli, a miękkie dla mięczaków?

W trakcie trwania projektu uczniowie rozwiną swoją wiedzę na temat umiejętności twardych i miękkich.  Dowiedzą się jakie kompetencje wymagane są przez przyszłych pracodawców i dlaczego tak ważny ich rozwój. Wymyślą zadania, przy pomocy których będą doskonalić będą swoje umiejętności. Na ostatnim etapie projektu uczniowie stworzą wspólny przewodnik zawierający pomysły na rozwój kompetencji miękkich. 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Seminarium poprowadzi Ludmiła Mieńszykowa-Dessus: pracuje w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie od 2017 roku jako nauczycielka przedmiotów spedycyjnych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży TSL w firmie spedycyjno-transportowej (ścieżka kariery od spedytora do kierownika). Interesuje się współpracą międzynarodową między szkołami i promuje nauczanie przez doświadczenie praktyczne. Absolwentka studiów doktoranckich na UE w Poznaniu (Wydział Transportu), magisterskich na UWM w Olsztynie (Wydział Matematyki i Informatyki), studiów podyplomowe na SGH w Warszawie – Zarządzanie Łańcuchami Dostaw i Logistyka. Jej pasją jest nauczanie, a motto to: „W życiu nie ma błędów, są tylko lekcje. Nie istnieje coś takiego jak złe doświadczenie, jest tylko okazja, żeby się rozwijać, uczyć i czynić postępy na drodze samodoskonalenia” (Robin Sharma).

formularz zgłoszeniowy

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 marca 2022 roku o godzinie 23:59. W przypadku dużej ilości aplikacji nabór może zostać zakończony wcześniej.

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze go nie masz: dołącz. Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
W pierwszej kolejności na wydarzenie przyjmowani będą aktywni zawodowo nauczyciele pracujący w szkołach branżowych i technicznych z uczniami w wieku 15-20 lat, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie szkolenia oraz do rozpoczęcia projektu.
Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach oraz rozpoczną projekt eTwinning.

Ważnie informacje:

  • Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do internetu. Tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa!
  • Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi do realizacji projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa – wydawany bezpłatnie w formie cyfrowej.
  • Certyfikat wydawany jest wyłącznie osobom, które będą obecne na wszystkich spotkaniach szkoleniowych, wykonają zadania kursowe oraz dołączą do projektu.
  • Szkolenie oraz zawarte w nim treści opracowane zostały z myślą o nauczycielach pracujących w szkołach branżowych i technicznych z uczniami w wieku 15-20 lat. Jeśli nauczacie na innych etapach kształcenia, wybierzcie inne seminarium – oferta wydarzeń będzie systematycznie rozszerzana o kolejne tematy dedykowane innym etapom edukacyjnym. Zapraszamy do uważnego śledzenia naszej strony, zwłaszcza zakładki Szkolenia krajowe.