Program eTwinning oferuje nauczycielom liczne i różnorodne formy doskonalenia zawodowego. Są to m.in. ogólnopolskie konferencje tematyczne kierowane do różnych grup docelowych (np. nauczycieli szkół zawodowych), szkolenia i warsztaty dotyczące narzędzi programu eTwinning (np. szkolenia z cyklu e-czwartek, e-środa, e-wtorek…) oraz ogólnopolskie konferencje warsztatowe eTwinning.

 

Aktualnie prowadzimy nabór na:

 

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning  

 

Szkolenia zrealizowane w 2019:

 

 


Lista seminariów krajowych, konferencji regionalnych i ogólnopolskich zrealizowanych w latach: