• Projekt eTwinning jako odrębny przedmiot na świadectwie.
 • Zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami, angażujące kreatywnie i efektywnie najnowsze narzędzia TIK.
 • Działania prowadzone we współpracy z innymi szkołami.
 • Wyjątkowe możliwości wymiany doświadczeń, rozwijania kluczowych kompetencji i zajęcia które angażują uczniów poprzez komunikację z rówieśnikami z innych szkół.

 

Wyjątkowa innowacja opracowana i zrealizowana po raz pierwszy w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Gdańsku.

Z inicjatywy dyrektora placówki Tadeusza Chądzyńskiego i nauczyciela j. angielskiego, ambasadora programu eTwinning, Łukasza Kamińskiego projekt eTwinning stał się odrębnym przedmiotem ujętym w ramowym planie nauczania i wpisanym na świadectwie.

Zajęcia prowadzone nowoczesnymi metodami, angażujące kreatywnie i efektywnie najnowsze narzędzia TIK, działania prowadzone we współpracy z innymi szkołami, wyjątkowe możliwości wymiany doświadczeń, rozwijania kluczowych kompetencji i zajęcia, które angażują uczniów poprzez komunikację z rówieśnikami z innych szkół przyniosły wspaniałe efekty.

Zobaczcie co mówią o nich sami uczestnicy:

 

Klasa patronacka może stać się także częścią Twojej szkoły.

Wystarczy spełniać poniższe warunki:

 • W szkołach podstawowych oraz średnich eTwinning (samodzielnie lub w połączeniu z innym przedmiotem, np. eBezpieczeństwo z eTwinning, Przedsiębiorczość z eTwinning, Język hiszpański z eTwinning) musi być odrębnym przedmiotem, uwzględnionym w ramowym planie nauczania klasy jako dodatkowe zajęcia edukacyjne, z własnym programem nauczania zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców. Udział uczniów w zajęciach jest obowiązkowy. Przedmiot musi zostać wpisany na świadectwo z oceną końcową lub jako zaliczenie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 ze zm.) - § 3. 1 pkt 2 i 3.2. 
 • Dodatkowo, nauczyciel może zgłosić innowację pedagogiczną i realizować ją na zajęciach eTwinning. W tym przypadku nauczyciel tworzy dodatkowo program innowacji.
 • W placówkach przedszkolnych eTwinning musi pojawić się jako innowacja pedagogiczna w bieżącym roku szkolnym.
 • eTwinning musi być odrębnym przedmiotem, uwzględnionym w programie nauczania i wpisanym na świadectwo z oceną końcową lub jako zaliczenie.
 • Zajęcia z eTwinning powinny odbywać się minimum raz w tygodniu.
 • W ramach zajęć z eTwinning należy kreatywnie wykorzystywać technologię informacyjno-komunikacyjną do realizacji treści. Podpowiedzi znajdziecie w sekcji Inspiracje i materiały: Ciekawe projekty oraz Scenariusze aktywności.
 • Elementem przedmiotu eTwinning powinien być także międzynarodowy projekt realizowany we współpracy z inną placówką poprzez platformę ESEP.
 • Aktywności na lekcjach eTwinning należy prowadzić multidyscyplinarnie, łącząc zagadnienia z innych przedmiotów w stopniu adekwatnym do możliwości, zainteresowań oraz preferencji uczniów.
 • Uczniowie powinni być angażowani w proces planowania zajęć oraz projektu będącego ich elementem, aktywnie brać udział w ich realizacji i ewaluacji oraz tworzeniu rezultatów końcowych. Od początku powinni czuć się współautorami podejmowanych działań oraz ich efektów. Sposób włączania ich do planowania, realizacji i ewaluacji powinien być dostosowany do ich umiejętności i potrzeb.
 • Edukacja na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z internetu i narzędzi TIK musi być stałym elementem przedmiotu eTwinning.

 

W spełnieniu tych wymagań pomogą Wam nasi Ambasadorzy, których możecie zaprosić do swojej placówki na bezpłatne szkolenie dla Rady Pedagogicznej. Szczegóły znajdziecie na stronie Nasi przedstawiciele – Ambasadorzy.

Szkoły, nauczyciele oraz uczniowie biorący udział w tej inicjatywie otrzymają na zakończenie roku imienne certyfikaty uczestnictwa.

 

Nabór do Klas Patronackich na rok szkolny 2024-2025 odbywa się poprzez:

 

Formularz zgłoszeniowy
 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30.09.2024

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: etwinning@frse.org.pl