Lista Odznak i statystki z wybranego województwa znajdują się na dole strony.

W związku z uruchomieniem nowej platformy eTwinning i idącymi za tym zmianami technicznymi, tegoroczny termin na aplikację o Krajową Odznakę Jakości to: 30.06.2022

Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

Krajowa Odznaka Jakości

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony poziom.

Każdy nauczyciel zarejestrowany w Programie może ubiegać się o Odznakę Jakości za projekt, który realizuje.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Zgłaszanie projektu do Krajowej Odznaki Jakości

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na eTwinning Live, w zakładce „Projekty”. Przy każdym projekcie znajduje się opcja „Ubiegaj się o odznakę jakości”, która otwiera formularz rejestracyjny dla danego projektu.

Zgłoszone projekty oceniane są w terminie maksymalnie 30 dni roboczych.

Od 1 sierpnia 2021 każdy nauczyciel, w ciągu roku szkolnego (okres:  1 sierpnia – 31 lipca), będzie mógł wysłać formularz aplikacyjny tylko dla 4 projektów. Na tę liczbę nie wypłynie wynik ewaluacji – odrzucenie któregokolwiek z 4 wniosków nie umożliwi wysłania kolejnego.

Przygotowując się do wnioskowania o KOJ warto więc wybrać projekty spełniające opisane poniżej kryteria w najwyższym stopniu – dotyczy to zwłaszcza kwestii współpracy i tworzenia wspólnych produktów.

Limit liczby wniosków nie ogranicza w żaden sposób realizacji projektów – eTwinnerzy w dalszym ciągu mogą prowadzić dowolną liczbę projektów.

Wymagania i kryteria przyznawania Krajowej Odznaki Jakości

Aby móc aplikować o Krajową Odznakę Jakości projekt musi spełniać podstawowe wymagania:

 1. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
 2. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
 3. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
 4. Działania powinny opierać się na współpracy partnerów, wspólnym działaniu i tworzeniu, w wyniku którego powstają wspólne materiały (np. wspólne publikacje, wideo, gry).
 5. Rezultaty projektu muszą być widoczne. Aby ocena projektu była możliwa, rezultaty powinny być widoczne i czytelna dla ewaluatorów. Efekty działań powinny być odpowiednio opisane na TwinSpace (zakładka STRONY), a do opisów powinny być dołączone zdjęcia, pliki obrazujące efekty tych działań. Samo dodanie zdjęć czy plików do sekcji Materiały bez odpowiedniej oprawy jest mało czytelne, nie ukazuje pełni celów, przebiegu czy rezultatów poszczególnych aktywności. Opisy działań powinny zawierać cel, schemat działania oraz informacje o efektach, wpływie na uczestników. Jeśli materiały znajdują się poza platformą TwinSpace aplikujący nauczyciel powinien zapewnić do nich dostęp w postaci adresu strony oraz ewentualnych danych do logowania jeśli jest to niezbędne do zapoznania się z nimi. Należy zadbać przede wszystkim o widoczność wspólnych produktów – utworzenie dodatkowej strony (np. Wspólne produkty/rezultaty – w języku projektu) ułatwi odnalezienie i zapoznanie się z kluczowymi elementami współpracy.
 6. Partnerzy powinni przeprowadzić ewaluację i opublikować jej wyniki oraz ich analizę na stronach TwinSpace..

Informacje nt. publikacji materiałów na TwinSpace można znaleźć w przewodniku eTwinning.

Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących pięciu kryteriów merytorycznych:

 • Innowacje pedagogiczne i kreatywność – w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania i do realizacji planu.
 • Integracja z programem nauczania – w jakiś sposób wkomponowano projekt w program nauczania konkretnego przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane aktywności.
 • Współpraca szkół partnerskich – opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich szkół oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Wykorzystanie technologii – jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Rezultaty, wpływ, dokumentacja – wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela, korzyści które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.

Dodatkowo w pytaniu Jaki był twój wkład w działania projektów aplikujący nauczyciel wskazuje swoją rolę w danej współpracy.

Zgłoszenie do Krajowej Odznaki Jakości można wypełnić w języku polskim.

 

Praktyczne wskazówki dotyczące najważniejszych aspektów projektu:

Planowanie projektu
 

Współpraca w projekcie
 

Dokumentacja i organizacja TwinSpace
 

Ewaluacja w projekcie
 

Zgłoszenie do Krajowej Odznaki Jakości można wypełnić w języku polskim.

Zapoznaj się z materiałami z warsztatów poświęconych jakości projektów
 

 

Europejska Odznaka Jakości

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym projektom, gdzie co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych krajów, otrzymało już Krajową Odznakę Jakości. Jeśli w wyniku procesu automatycznej selekcji projekty zostały zaproponowane do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Krajowe Biuro eTwinning wszyscy partnerzy posiadający KOJ za tę współpracę otrzymują także EOJ.

O Europejską Odznakę nie trzeba wnioskować. Jeśli partnerzy spełniają warunki (wspomniane wyżej) projekt automatycznie zostaje poddawany ewaluacji pod kątem EOJ.

Europejskie Odznaki Jakości przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane są na portalu eTwinning.

Nauczyciele, którzy chcą otrzymać Europejską Odznakę Jakości w tym roku powinni zgłosić projekt do Krajowej Odznaki Jakości do 30 czerwca 2022.

Europejska Odznaka Jakości jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o Europejską Nagrodę eTwinning. Partnerzy, którzy NIE otrzymali Europejskiej Odznaki Jakości nie będą mogli uczestniczyć w konkursie europejskim.

Krajowa i Europejska Odznaka Jakości mają postać elektronicznego certyfikatu, widocznego na Pulpicie nauczyciela (Desktopie). Lista laureatów Europejskiej Odznaki Jakości zamieszczona jest na portalu etwinning.net, a także na polskim portalu poniżej.

Zobacz krajowe i europejskie odznaki z wybranego województwa

Kliknij w wybrane województwo, aby wyświetlić statystyki

Odznaczone projekty

Rodzaj odznaki

Rok

Nazwa projektu

Nauczyciel

Szkoła

odznaka 1

2022

OBC (Our Book Club)

Paweł Duda

I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej

odznaka 1

2022

OBC (Our Book Club)

Magdalena Podkówka

I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej

odznaka 1

2022

Dzień Postaci z Bajek

Dorota Zagończyk

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie

odznaka 1

2022

A virtual exhibition : slavery, a nation’s dark history

Grażyna Skalniak

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Wolna Szkoła w Krakowie

odznaka 1

2022

MATERYALİM DOĞADA SAKLI/ MY MATERIAL IS HIDDEN IN NATURE

Agnieszka Kròlak

Przedszkole Miejskie nr 1 im. Marii Kownackiej w Legionowie

odznaka 1

2022

DON'T CHANGE OUR WORLD, WE CHANGE (DÜNYAMIZ DEĞİŞMESİN BİZ DEĞİŞELİM)

Halina Fitas

Zespół Szkół w Strzegomiu

odznaka 1

2022

B.I.L.S.E.M: Bilingually Improving Learning Sustainable Energy Mindset

Anna Plewa

Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej

odznaka 1

2022

Technology Abbassadors - Teknoloji Elçileri

Mariola Cegłowska

Technikum TEB Edukacja w Opolu

odznaka 1

2022

Easter around Europe

Brygida Hadelko

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2022

B-irds I-nterdisciplinary R-esources D-isinformation NET

Tomasz Ordza

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

odznaka 1

2022

WOW! (wizard of words)

Magdalena Glińska

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 Szkoła Podstawowa nr 104 w Warszawie

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Wioletta Gagat

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

odznaka 1

2022

English around us.

Katarzyna Jacheć-Krysińska

Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

odznaka 1

2022

English around us.

Agnieszka Silska

Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

odznaka 1

2022

English around us.

Monika Sadik

Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

odznaka 1

2022

Digitally Competent

Krystian Iwaniuk

Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

odznaka 1

2022

Die schönste Zeit des Jahres

Danuta Knapek

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

odznaka 1

2022

Die schönste Zeit des Jahres

Monika Pietroczuk

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni

odznaka 1

2022

MY INDEPENDENT LIFE

Marta Siekanska-Kozlowska

Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

odznaka 1

2022

Europe's Eyes - Inspiration - Innovation - Integration

Agnieszka Młynarczyk

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce

odznaka 1

2022

EcoFashion

Beata Lenartowicz

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

odznaka 1

2022

WE LOVE WINTER ! - winter around the world

Magdalena Kraus

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince

odznaka 1

2022

Świętujemy Gwiazdkę z dziećmi z Bullerbyn / Празднуем Рождество с ребятами из Бюллербю

Joanna Krajewska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach

odznaka 1

2022

RESİMLERİN DİLİ ( LANGUAGE OF PICTURES )

Dorota Januszewska

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu

odznaka 1

2022

Develop New Perspectives, Change the Stories

Agnieszka Jagiello

II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

odznaka 1

2022

Reading connects

Magdalena Korzyńska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach

odznaka 1

2022

Together We Are Strong

Anna Włoch

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Together We Are Strong

Anna Napora

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Learning beyond differences

Ewa Prussakowska

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie

odznaka 1

2022

Together We Are Strong

Marta Mąka

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Together We Are Strong

Sylwia Jurkiewicz Kosińska

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Together We Are Strong

Łucja Joanna Wilewska

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Su Elçileri İş Başında/Water Ambassadors at Work

Katarzyna Hańderek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie

odznaka 1

2022

Recycle for a better future

Magdalena Korzyńska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach

odznaka 1

2022

Montessori Workshop

Małgorzata Ira

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Radomsku

odznaka 1

2022

ONLINE TİYATRO/ONLINE THEATRE

Weronika Wnuk-Czerwicka

Szkola Podstawowa im. M.Kopernika w Laziskach

odznaka 1

2022

GREEN KIDS

Agata Sączek

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

odznaka 1

2022

Unternehmen Europa

Karolina Nowak

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

odznaka 1

2022

Act locally, think globally!

Justyna Stępień

Zespół szkół Lauder-Morasha w Warszawie

odznaka 1

2022

Poznaj swój kraj!

Iwona Piątek

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie

odznaka 1

2022

OUR COURAGE IS OUR LANGUAGE

Karolina Budna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie

odznaka 1

2022

Carpe Diem

Wioleta Antecka

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

odznaka 1

2022

Eğitimde Oyunlaştırma (Gamification In Education )

Elwira Wielgosz

Zespół Szkół w Opatowie Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie

odznaka 1

2022

GREEN SCHOOL, GREEN FUTURE !

Agnieszka Michalska

Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie

odznaka 1

2022

GREEN SCHOOL, GREEN FUTURE !

Agata Sączek

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

odznaka 1

2022

Creative Penpals

Karolina Dąbrowska

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

odznaka 1

2022

Long Life Sea LLS

Katarzyna Żukowska-Suchocka

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

odznaka 1

2022

Demokratik Yaşam( The Democratic Life)

Piotr Kołakowski

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Lubstowie

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Monika Ptak

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Marlena Kowalska

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim

odznaka 1

2022

Bezpieczni w sieci

Bezpieczni w sieci

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M Lutra we Wrocławiu

odznaka 1

2022

Różne twarze Jesieni

Joanna Gruszka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku

odznaka 1

2022

Różne twarze Jesieni

Beata Giak

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi filia w Bartągu

odznaka 1

2022

URATUJ ZIEMIĘ!- edukacja i integracja w ekologii

Joanna Kmuk

Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

My Kindergarten Life

Ewelina Wielgus

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu

odznaka 1

2022

Traditional games

Sylwia Szczyrbowska

Miejskie Przedszkole nr 20 w Rudzie Śląskiej

odznaka 1

2022

My English World

Beata Harvey

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie

odznaka 1

2022

Math with Fun and Games

Dorota Dankowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

odznaka 1

2022

The Taste of Exploring with Games

Adrianna Wanic

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

odznaka 1

2022

Masallarla kodla =Code with fairy tales

Arleta Formela

Szkoła Podstawowa w Gościcinie

odznaka 1

2022

SILENCE FOREST

Katarzyna Falkowska

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

odznaka 1

2022

Web 2.0 i TIK - narzędzia do współpracy i współtworzenia/Web 2.0 and ICT - tools for collaboration and co-creation

Halina Waszak

Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

Śladami apostołów – biblijna wyprawa palcem po mapie.

Joanna Szmaglińska

Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu

odznaka 1

2022

The Stories of Cities

Aleksandra Piechota

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Monika Stańska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Agnieszka Obrocka-Hoc

Zespół Szkół w Wtelnie

odznaka 1

2022

Matematyczny marzec 2022

Agnieszka Petrykowska

Szkoła Podstawowa w Witoni

odznaka 1

2022

Matematyczny marzec 2022

Justyna Chudy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

odznaka 1

2022

Be Eco Not Ego

Joanna Bednarczyk

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

odznaka 1

2022

Be Eco Not Ego

Katarzyna Brzozowska

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

odznaka 1

2022

URATUJ ZIEMIĘ!- edukacja i integracja w ekologii

Katarzyna Barczak

Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

URATUJ ZIEMIĘ!- edukacja i integracja w ekologii

Halina Waszak

Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

Na wielkanocną nutę

Katarzyna Antoniak

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

odznaka 1

2022

Na wielkanocną nutę

Dorota Dankowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

odznaka 1

2022

SZKOLNA SPIŻARNIA

Joanna Danielewska

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie

odznaka 1

2022

Nature in Art.

Elżbieta Dras

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie

odznaka 1

2022

Nature in Art.

Dorota Stanałowska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2022

Dzień Postaci z Bajek

Urszula Katarzyna Furmańska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie

odznaka 1

2022

MY GREEN WORLD

Agnieszka Tracz

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

odznaka 1

2022

Little writers

Dorota Utnicka

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego "Kolegium Kujawskie" w Aleksandrowie Kujawskim

odznaka 1

2022

You’ve Got a Mail

Wioleta Antecka

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

odznaka 1

2022

STEAM For Kids

Joanna Pacholczyk-Mizdalska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Małgorzata Zawadyl

Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej w Warszawie

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Marta Pyśk

Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie

odznaka 1

2022

Volles Haus

Emilia Ziółkowska

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu

odznaka 1

2022

Volles Haus

Ewa Czaronek

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

odznaka 1

2022

Doğaya Kulak Ver /Listen To Nature

Agata Sączek

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

odznaka 1

2022

Inside Out- our emotions

Karolina Rostankowska

Przedszkole Niepubliczne "Serduszko" w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

Zimowy czas…

Beata Bazan-Łabudzka

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

odznaka 1

2022

Świętujemy Gwiazdkę z dziećmi z Bullerbyn / Празднуем Рождество с ребятами из Бюллербю

Anna Majerska

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy

odznaka 1

2022

I Am an Artist, an Ecologist and a Volunteer

Katarzyna Pietraszko

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kocierzu Moszczanickim

odznaka 1

2022

Różne twarze Jesieni

Alicja Nehring

Szkoła Podstawowa nr 16 w Toruniu

odznaka 1

2022

Śladami apostołów – biblijna wyprawa palcem po mapie.

Joanna Rose

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

odznaka 1

2022

Jem zdrowo i kolorowo

Sylwia Jurczewska-Fuksa

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu

odznaka 1

2022

2nd Step of Friendship Via English

Karolina Flegiel

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

odznaka 1

2022

2nd Step of Friendship Via English

Ewelina Sieczka

Szkoła Podstawowa w Kowalinie

odznaka 1

2022

Children create the world of the future

Katarzyna Byczkowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Justyna Maria Mierzejewska

Szkoła Podstawowa w Puchałach

odznaka 1

2022

Bezpieczni w sieci

Elżbieta Świderska

Zespół Kształcenia Specjalnego nr1 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wielkopolskim

odznaka 1

2022

Bezpieczni w sieci

Dorota Kosowska

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Katarzyna Zymela

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Chechle

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Agata Batorska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Joanna Derda

Szkoła Podstawowa w Szonowie

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Marzena Waclik

Szkoła Podstawowa nr 4 w Orzeszu

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Lidia Bajcarz

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

odznaka 1

2022

Kamishibai Theater - Magic Box

Dorota Januszewska

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu

odznaka 1

2022

Kamishibai Theater - Magic Box

Elżbieta Gil

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu

odznaka 1

2022

URATUJ ZIEMIĘ!- edukacja i integracja w ekologii

Dorota Łuksza-Kamracka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej

odznaka 1

2022

Let's eat healthy.

Urszula Bąk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku

odznaka 1

2022

CRAZY BEES

Agnieszka Majewska

Przedszkole nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu

odznaka 1

2022

SZKOLNA SPIŻARNIA

Barbara Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach

odznaka 1

2022

Eko pomoce dydaktyczne

Urszula Pracz

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Warszawie

odznaka 1

2022

Let's discover Europe

Anna Litwin

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

odznaka 1

2022

Recepta na zdrowie

Karolina Majk

Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

odznaka 1

2022

Recepta na zdrowie

Magdalena Janowska

Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

odznaka 1

2022

Valentingstag

Agnieszka Gałuszka

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie

odznaka 1

2022

Volles Haus

Barbara Białas

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie

odznaka 1

2022

Volles Haus

Elżbieta Wilczyńska

LO im. Stefana Banacha w Żaganiu

odznaka 1

2022

Bewegung macht fit !

Izabela Łysek

Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze

odznaka 1

2022

Traditional games

Urszula Domagalska

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kleczewie

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Magdalena Serafin

Szkoła Podstawowa nr 67 z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Katarzyna Jeziółkowska

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Małgorzata Gałecka

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim

odznaka 1

2022

Christmas in Europe

Barbara Jasińska

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

odznaka 1

2022

Christmas in Europe

Agnieszka Bruska

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

Es weihnachtet schon!

Monika Musioł-Skrzypiec

Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach

odznaka 1

2022

Tajemnicze porosty

Aleksandra Groth

Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku

odznaka 1

2022

STEM Adventure in Nature

Małgorzata Ira

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Radomsku

odznaka 1

2022

Różne twarze Jesieni

Paulina Falinska

Gminne Przedszkole "Pod Stumilowym Lasem" w Pęclinie

odznaka 1

2022

Różne twarze Jesieni

Katarzyna Będkowska

Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej w Myszkowie

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Małgorzata Meszczyńska

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Anna Kosik-Roczkalska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Daria Mańkowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrośnicy

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Agnieszka Biernat

Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Iwaszkiewicza w Sandomierzu

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Aleksandra Bińkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Anna Szczepaniak

Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Karina Puls

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Katarzyna Kuczyńska

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Aleksandra Gierasimczuk

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Ewelina Pawlak

Szkoła Podstawowa nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu

odznaka 1

2022

Languages ​​of my world

Anna Bębenek

Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2022

SZKOLNA SPIŻARNIA

Katarzyna Wasztan

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach

odznaka 1

2022

Climate is a topic !

Anna Boguszewska

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie

odznaka 1

2022

Welcome to Poland, Welcome to Europe

Łukasz Kwiatek

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

odznaka 1

2022

A HEALTHY DIET TO LIVE BETTER

Katarzyna Byczkowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie

odznaka 1

2022

A HEALTHY DIET TO LIVE BETTER

Anna Holeksa-Stęchły

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

odznaka 1

2022

Around languages in one day - The Day of Languages Celebration

Marta Smycz

Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą" w Kostrzynie nad Odrą

odznaka 1

2022

URATUJ ZIEMIĘ!- edukacja i integracja w ekologii

Ewa Stanuch-Dyduch

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2022

URATUJ ZIEMIĘ!- edukacja i integracja w ekologii

Brygida Hadelko

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2022

Europe by bike

Krystyna Izdebska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie, Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Pezały w Purdzie

odznaka 1

2022

FOOD for THOUGHT, Be aware of what you eat

Małgorzata Łączkowska

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu

odznaka 1

2022

Christmas in Europe

Olga Dąbrowska

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie

odznaka 1

2022

Christmas in Europe

Ewelina Kusiak

Szkoła Podstawowa nr 15 w Wrocławiu

odznaka 1

2022

Web 2.0 i TIK - narzędzia do współpracy i współtworzenia/Web 2.0 and ICT - tools for collaboration and co-creation

Justyna Chudy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

odznaka 1

2022

Web 2.0 i TIK - narzędzia do współpracy i współtworzenia/Web 2.0 and ICT - tools for collaboration and co-creation

Joanna Cesarz

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Marcin Michalik

Zespół Szkół w Podleszanach

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Joanna Hejna-Dybka

Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Joanna Guze

Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra H. Sucharskiego w Kwidzynie

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Anna Warmińska

Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Bernadeta Sałek

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

odznaka 1

2022

24 Zadania na czas oczekiwania 2021

Jolanta Okuniewska

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie

odznaka 1

2022

Volles Haus

Joanna Cybulska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach

odznaka 1

2022

Volles Haus

Joanna Kaźmierczak

Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wincentego Berwińskiego w Zaniemyślu

odznaka 1

2022

Zakoduj matematykę.

Hanna Luźniak

Szkoła Podstawowa w Działoszy

odznaka 1

2022

Eko pomoce dydaktyczne

Ewa Stanuch-Dyduch

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2022

Jak budować dobre relacje?

Agnieszka Ogiegło

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku

odznaka 1

2022

Jak budować dobre relacje?

Aleksandra Lis

Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie

odznaka 1

2022

24 Zadania na czas oczekiwania 2021

Monika Walkowiak

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Wrocławskim (dolnośląskie)

odznaka 1

2022

Tajemnicze porosty

Monika Kornacka

Szkoła podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach (wielkopolskie)

odznaka 1

2022

Eko pomoce dydaktyczne

Brygida Hadelko

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich (opolskie)

odznaka 1

2022

Eko pomoce dydaktyczne

Agnieszka Skiba

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach (śląskie)

odznaka 1

2022

LITEROWY ZAWRÓT GŁOWY

Halina Doktór

Zespół Szkół w Sośniach (wielkopolskie)

odznaka 1

2022

Web 2.0 i TIK - narzędzia do współpracy i współtworzenia/Web 2.0 and ICT - tools for collaboration and co-creation

Kamila Nagórska

Szkoła Podstawowa w Kaliskach (pomorskie)

odznaka 1

2022

Decembrový čas prekvapení

Agata Procek

Przedszkole nr 42 w Rybniku (śląskie)

odznaka 1

2022

Christmas spree or Christmas spirit?

Beata Leszczuk

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach (lubuskie)

odznaka 1

2022

PolGree friends

Barbara Węgrzyn

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu (małopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Anna Duda

Szkoła Podstawowa w Cynkowie (śląskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Ewa Pilch-Pali

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Upałtach (warmińsko-mazurskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Katarzyna Car-Dadacz

Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Daria Stańska

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu (wielkopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Joanna Bielewicz

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (warmińsko-mazurskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Ewelina Brudz

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej (podkarpackie)

odznaka 1

2022

Web 2.0 i TIK - narzędzia do współpracy i współtworzenia/Web 2.0 and ICT - tools for collaboration and co-creation

Magdalena Grzegorek

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie (pomorskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Aneta Jaraczewska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach (małopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Aneta Jaraczewska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach (małopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Aneta Jaraczewska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach (małopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Aneta Jaraczewska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach (małopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Katarzyna Jeziółkowska

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku (warmińsko-mazurskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Katarzyna Jeziółkowska

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku (warmińsko-mazurskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Marlena Romańska

Niepubliczne Przedszkole \"Złote Krople\" w Bielanach Wrocławskich (dolnośląskie)

odznaka 1

2022

Eko pomoce dydaktyczne

Agnieszka Spyra

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie (śląskie)

odznaka 1

2022

Zaprzyjaźnij się z Kropką/Make friends with Dot

Justyna Strzelec

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pabianicach (łódzkie)

odznaka 1

2022

24 Zadania na czas oczekiwania 2021

Beata Skrzypiec

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (śląskie)

odznaka 1

2022

SZKOLNA SPIŻARNIA

Edyta Woźniak

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie (małopolskie)

odznaka 1

2022

Welcome Autumn

Anna Biereta

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

Welcome Autumn

Dorota Winogrodzka

Szkoła Podstawowa im. Jana Wedla nr 355 w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

Welcome Autumn

Katarzyna Wronczewska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

International Hedgehog Day

Małgorzata Konieczna

Przedszkole nr 4 w Zielonce (mazowieckie)

odznaka 1

2022

The Calendar of Emotions & Values

Paulina Rejtner

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

The Calendar of Emotions & Values

Martyna Minda

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72. Pułku Piechoty w Mniszku (mazowieckie)

odznaka 1

2022

My Teddy Bear

Iwona Krukowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Radomiu (mazowieckie)

odznaka 1

2022

LITEROWY ZAWRÓT GŁOWY

Anna Babis

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie (kujawsko-pomorskie)

odznaka 1

2022

Wondrous women

Katarzyna Mucha

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

LITEROWY ZAWRÓT GŁOWY

Izabela Kulpa

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)

odznaka 1

2022

LITEROWY ZAWRÓT GŁOWY

Teresa Prokowska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)

odznaka 1

2022

LITEROWY ZAWRÓT GŁOWY

Karolina Mojko

Szkoła Podstawowa nr 204 w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

LITEROWY ZAWRÓT GŁOWY

Małgorzata Kowalska-Tuszyńska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie (kujawsko-pomorskie)

odznaka 1

2022

Fiktive Familie

Joanna Zgoła

Szkoła Podstawowa w Czaplinku (zachodniopomorskie)

odznaka 1

2022

Bits and Pieces of Culture

Katarzyna Knapkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)

odznaka 1

2022

Tajemnicze porosty

Katarzyna Hałys

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobiernej (podkarpackie)

odznaka 1

2022

Tajemnicze porosty

Anna Iskra

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie (małopolskie)

odznaka 1

2022

The Colours of Music

Agnieszka Gapińska

Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku (kujawsko-pomorskie)

odznaka 1

2022

Welcome Autumn

Małgorzata Wrzosek-Niedziółka

Szkoła Podstawowa im. Jana Wedla nr 355 w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

Welcome Autumn

Agnieszka Bruska

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)

odznaka 1

2022

Welcome Autumn

Emilia Owsianko

Szkoła Podstawowa im. Jana Wedla nr 355 w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

Meet Europe and learn Languages ! European Day of Languages

Ewelina Kusiak

Szkoła Podstawowa nr 15 w Wrocławiu (dolnośląskie)