Tytuł podstrony

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli:

 • wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej (jedna grupa),
 • pracujących z uczniami z klas IV-VIII szkoły podstawowej (trzy grupy),

którzy chcą rozpocząć pracę metodą projektu eTwinning.

Uczestnicy pracować będą w podziale na 4 grupy warsztatowe.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem wydarzenia oraz proponowanymi pomysłami na projekt. W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Warunki udziału w seminarium:

 1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.

  W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele bez doświadczenia w realizacji projektów eTwinning.

 2. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning (na nowej platformie ESEP).
  Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, załóż konto przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na seminarium. 
  Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.
 3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia.
  Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach oraz rozpoczną projekt eTwinning z Ambasadorem.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów z możliwością podłączenia do hotelowej sieci WiFi (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawym szkoleniu, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Poznania – nocleg w pokojach dwuosobowych z 1 na 2 kwietnia br. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków.

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na całości wydarzenia, dołączy do projektu i zrealizuje zaplanowane w nim aktywności otrzyma certyfikat uczestnictwa po zakończeniu projektu. Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.

Chęć udziału można zgłaszać do 20.03.2023:

Formularz zgłoszeniowy
 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór może zostać zakończony wcześniej.

Tytuł nad ankietą

Mija już rok do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jednym ze skutków jest napływ dużej liczby uczniów zza wschodniej granicy do polskiego systemu oświaty. To sytuacja nowa – wymagająca zmiany podejścia do edukacji, a także pełna wyzwań. Jakie z nich są najpoważniejsze?

Uczniowie z Ukrainy w polskim systemie oświaty

Jakie wyzwania towarzyszą edukacji uczniów z Ukrainy?

Nieznajomość języka polskiego
Różnice w programach nauczania
Problemy z adaptacją uczniów z Ukrainy
Problemy psychologiczne (stres, trauma wojenna)
Braki kadrowe

Tytuł mapy Polska

ikona: zamknij

Zamknij

Mobilni korespondenci FRSE

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z 18 dziennikarzami w całej Polsce. Przygotowane przez nich reportaże, wywiady, relacje z regionalnych konferencji tematycznych FRSE i innych wydarzeń publikowane są na łamach kwartalnika „Europa dla Aktywnych” i w fundacyjnych serwisach internetowych.

ikona: zamknij

Zamknij

Test europa

Test świat

ikona: zamknij

Zamknij

abc

ikona: zamknij

Zamknij

sadxas

Pytanie pytanie

Uczestnicy potrzebować będą laptopów z możliwością podłączenia do hotelowej sieci WiFi (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawym szkoleniu, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Poznania – nocleg w pokojach dwuosobowych z 1 na 2 kwietnia br. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków.

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na całości wydarzenia, dołączy do projektu i zrealizuje zaplanowane w nim aktywności otrzyma certyfikat uczestnictwa po zakończeniu projektu. Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.

Chęć udziału można zgłaszać do 20.03.2023:

Formularz zgłoszeniowy
 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór może zostać zakończony wcześniej.

Pytanie 2

odpowiedź odpowiedź