Innowacja i edukacja – kreatywność z eTwinningiem

Motyw przewodni eTwinningu na rok 2023 skupia się na relacji między innowacją i edukacją.

Przyjmując w 2022 r. Nowy europejski plan na rzecz innowacji, Komisja Europejska staje w awangardzie nowej globalnej fali innowacji w najbardziej zaawansowane technologie i start-upów.

Nowy europejski plan na rzecz innowacji sprawi, że innowatorzy, start-upy i scale-upy oraz ich innowacyjna działalność dołączą do światowej czołówki w dziedzinie innowacji. Przez ponad rok prowadziliśmy konsultacje z zainteresowanymi stronami, takimi jak przywódcy ekosystemów innowacji, start-upy, jednorożce, kobiety założycielki firm, kobiety prowadzące firmy venture capital, uniwersytety i firmy. Wspólnie przekształcimy Europę w globalną potęgę sektora innowacji w najbardziej zaawansowane technologie i start-upów – powiedziała Mariya Gabriel, Komisarz ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży.

Edukacja jest jedną z najważniejszych składowych europejskiej „potęgi”, przygotowując przyszłych innowatorów, dzisiejszych uczniów, do wejścia na wysoce konkurencyjny rynek pracy. Jest zatem niezbędne, by nauczyciele poznali pełny zakres elementów wchodzących w skład innowacji, takich jak odporność, wczesne określanie potrzeb edukacyjnych, dynamiczna organizacja nauki w grupach, zalecenia w zakresie materiałów edukacyjnych oraz zapewnianie uczniom odpowiedniego ukierunkowania.

Edukacja odgrywa kluczową rolę w planowaniu, konstruowaniu i wprowadzaniu innowacyjnych metod dydaktycznych oraz we wspieraniu talentów. Jest ona również niezbędna do tworzenia, rozpowszechniania i wykorzystania potencjału wiedzy i innowacji.

Innowacja to zjawisko wielopostaciowe. Poniżej podajemy kilka przykładów innowacji, które będą promowane przez eTwinning w 2023 roku:

  • Innowacje społeczne w szkołach: tworzenie przestrzeni dla inicjatyw uczniów dotyczących metod dostosowywania szkół, przywiązywanie większej wagi do opinii i pomysłów uczniów oraz szersze uwzględnianie ich priorytetów i potrzeb. 
  • Dobrostan psychiczny i emocjonalny w szkole: zmniejszenie „obciążenia” sztywnym programem nauczania i kładzenie większego nacisku na kontakt ze społecznością, dobre samopoczucie uczniów i nauczycieli, a także przejście do skupionego na uczniu, opartego na kompetencjach i kreatywnego podejścia.  
  • Innowacje w edukacji: powrót do metody sokratejskiej, kreatywności i wspierania uczniów w kształtowaniu własnej opinii, występowaniu publicznym oraz działaniu i tworzeniu wizji własnej przyszłości. Szkoły powinny pomóc uczniom w nabywaniu umiejętności myślenia krytycznego i wyrażaniu kreatywnych poglądów. Aspekt ten nie wymaga użycia narzędzi cyfrowych, a wyłącznie czasu na rozmowę i refleksję. 
  • Kontakty z organizacjami lokalnymi: prowadzenie działań wspólnie z lokalnymi organizacjami może dać uczniom okazję do zdobycia doskonałych możliwości edukacyjnych i doświadczeń.
  • Działanie w zakresie innowacji i kluczowych tematów związanych z innowacją (jako przykłady można podać chociażby sztuczną inteligencję i rzeczywistość wirtualną) oraz działanie w obszarze wytycznych etycznych dotyczących korzystania z AI i danych w nauczaniu i uczeniu się; można je włączyć jako działania w ramach Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej 

Do końca 2023 stanie się jasne, że innowacja wychodzi daleko poza korzystanie z technologii podczas lekcji, obejmując kreatywność, myślenie analityczne oraz umiejętności rozwiązywania problemów i współpracy.

Wraz z nowym rokiem otwierają się nowe horyzonty – eTwinnerzy, wykorzystajmy je w pełni. Działajcie kreatywnie z eTwinningiem!