Życzenia dla Ziemi

Termin nadsyłania prac - 28.02.2021

Zapraszamy działających w programie eTwinning nauczycieli do wspólnej akcji związanej z nauką programowania w programie Scratch. Zadanie polega na stworzeniu własnej, unikatowej, animowanej kartki noworocznej w programie Scratch, która będzie zawierała :

  • noworoczne życzenia dla ludzkości, Ziemi (poruszająca problemy edukacji globalnej, zmian klimatycznych, problemów społecznych),
  • skrypt z co najmniej 3 animowanymi duszkami,
  • elementy dźwiękowo-muzyczne,
  • logo eTwinning na początku i na końcu animacji - LOGO eTwinning do pobrania

Dodatkowe wymagania:

  • za przeprowadzenie akcji w danej szkole jest odpowiedzialny jeden nauczyciel - tzw. szkolny koordynator akcji,
  • szkolny koordynator akcji, zgłaszający pracę, musi posiadać konto na platformie eTwinning Live,
  • animacja jest przygotowana przez uczniów danej placówki,
  • grupa uczniów pracująca nad animacją nie może być większa niż 5 osób,
  • link do animacji musi być udostępniony w trybie publicznym na platformie Scratch,
  • z jednej szkoły można zgłosić tylko jedną pracę (wyboru najlepszej pracy dokonuje szkolny koordynator akcji w danej placówce).

Animowaną kartkę - jedną z danej szkoły - należy przesyłać w postaci linku do projektu na platformie Scratch (projekt musi być publiczny) wypełniając ankietę udostępnioną na stronie akcji w grupie  Programowanie z eTwinning na platformie eTwinning Live, dołączając niezbędne informację - nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko szkolnego koordynatora akcji, liczbę uczniów zaangażowanych w przygotowanie animacji - (grupa może składać się z max. 5 uczniów.)

Termin nadsyłania prac - 28.02.2021  

Przydatne linki: