Wyłączenie platformy eTwinning

30 września 2022 nastąpiło definitywne wyłączenie poprzedniej wersji platformy eTwinning. Od tego dnia wszelkie działania prowadzone są na nowej, zintegrowanej przestrzeni European School Education Platform (ESEP). Z początkiem września zablokowane zostały także TwinSpace projektów.

W międzyczasie odbywać się będzie migracja pozostałych danych, w tym projektów. Prosimy jednak o zachowywanie najważniejszych rezultatów projektowych aktywności dodatkowo na np. zewnętrznych nośnikach danych.

Od pierwszych dni września TwinSpace projektów będzie dostępna jedynie w formie "do wglądu" bez możliwości edycji i dodawania materiałów. 

Osoby, które jeszcze nie założyły konta na EU Login (wymagane do logowania się na nowej platformie ESEP) powinny tego dokonać jak najszybciej. Przypominamy o konieczności użycia tego samego adresu mailowego, który widnieje na „starych” kontach eTwinningowych. Szczegóły tutaj.

Podczas pierwszego logowania na ESEP możecie zostać poproszeni o podanie danych placówki. Możecie ją wyszukać poprzez określenie kraju i wpisania charakterystycznych słów, fraz zawartych w jej nazwie (zgodnych z tym co widnieje na „starej” wersji platformy). Jeśli wyszukiwarka nie odnajdzie placówki dodajcie nową szkołę.

Po wprowadzeniu danych szkoły nie jest ona automatycznie dodawana do waszych kont. Należy ją odszukać w bazie i dopiero wtedy dodać do profilu.

Niezwykle ważne jest właściwe określenie swojej roli w dodawanej placówce. Wybierzcie zgodnie z pełnioną funkcją (nauczyciel, dyrektor szkoły, psycholog, bibliotekarz, itp.). Funkcja „Company Staff” dotyczy niepedagogicznych pracowników placówki. Jej wybranie zablokuje możliwość korzystania z sekcji eTwinning, która przeznaczona jest dla wcześniej wymienionych, pedagogicznych pracowników szkół.

Po dodaniu placówki zostaniecie poinformowanie o spełnianiu kryterii eTwinning i zapytani o chęć uczestnictwa w programie. Jeśli taki formularz się nie pojawi przejdźcie na swój profil. Przy nazwie placówki znajdziecie możliwość aplikowania o udział w eTwinning (trzy kropki obok nazwy i opcja Apply for eTwinning).

 

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Konto po takim zgłoszeniu zostanie poddane procesowi walidacji, a po zatwierdzeniu zyskacie dostęp do eTwinningowych funkcjonalności portalu.