Wrażliwi na (dez)informację

Grupa skupiająca się na edukacji medialnej i walce z dezinformacją

Tegorocznym tematem przewodnim eTwinning 2021 jest Edukacja medialna i walka z dezinformacją. Aby odpowiedzieć na to wyzwanie i wesprzeć Wasze działania w zakresie rozwijania umiejętności bezpiecznego i efektywnego korzystania z mediów oraz rozpoznawania i walki z dezinformacją powstała specjalna grupa Wrażliwi na (dez)informację.

Zapraszamy do niej wszystkich nauczycieli, którzy chcą świadomie korzystać z mediów oraz zapoznać się bliżej z zagadnieniami takim jak: fake news, ślad cyfrowy, e-bezpieczeństwo i obywatelstwo cyfrowe, a zdobytą wiedzę i umiejętności będą chcieli zastosować w swojej pracy pedagogicznej. Uczestnicy grupy będą mieli możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem, wiedzą i informacjami związanymi z tematyką edukacji medialnej. W ramach działania grupy planujemy aktywności, które pomogą nauczycielom uświadomić swoich podpopiecznych na jak wiele różnych zagrożeń mogą natknąć się w sieci. W materiałach grupy będziemy umieszczali:

  • ciekawe publikacje,
  • wypracowane przez członków grupy materiały,
  • scenariusze zajęć,
  • ciekawostki i informacje.

Grupa ma otwartą formę, opartą na zasadzie współpracy i wzajemnego wsparcia, a członkowie grupy będą mieli największy wpływ na treść, działania i formy współpracy. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje i potrzeby - chętnie posłuchamy Waszych sugestii i wdrożymy Wasze pomysły. Ale to nie wszystko! Planujemy organizowanie webinariów, na które zaprosimy ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa w sieci, ciekawych prelegentów, pasjonatów tematu naszej grupy. Mamy również nadzieję, że powstaną pomysły na wspólne projekty, których efekty będziemy mogli zaprezentować w materiałach grupy. Jesteśmy pewni, że razem stworzymy bazę pomocy dydaktycznych i inspiracji, które pomogą nauczycielom zadfbać o e-bezpieczeństwo i e-świadomość uczniów! Czekamy na Wa! Bądźmy wrażliwi na (dez)informację) razem!