Webinarium - Szkoła eTwinning

Webinarium cyklu KONKURSY I WYRÓŻNIENIA ETWINNING. Termin. 20.10.2021, godz. 17:00

Zapraszamy na bezpłatne webinarium KONKURSY I WYRÓŻNIENIA ETWINNING - Szkoła eTwinning

W trakcie serii webinariów KONKURSY I WYRÓŻNIENIA ETWINNING zaprezentujemy działania, poprzez które promujemy i doceniamy nauczycieli i szkoły, których aktywności w ramach eTwinning oparte są na współpracy i prezentują wysoką jakość rezultatów.
Podczas tego spotkania dowiecie się Państwo, jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać odznakę Szkoły eTwinning. Wskażemy punkty, na które należy uważać planując aplikowanie o to wyróżnienie. Podczas webinarium omówione zostaną również dobre praktyki współpracy pomiędzy nauczycielami różnych przedmiotów w ramach projektów eTwinning, które zrealizowane zostały w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jak piszą prowadzący: Każdy z nauczanych przedmiotów ma swoją specyfikę, a współpraca pomiędzy nauczycielami w szkole powinna odbywać się płynnie i regularnie. Dobrą praktyką jest zaplanowanie współpracy, w tym działań projektowych, w zespołach przedmiotowych oraz kalendarzu roku szkolnego. Taka możliwość integracji programów nauczania pomiędzy poszczególnymi przedmiotami szkolnymi pozwala uczniom odebrać proces edukacyjny jako ciągły i dostrzec powiązania pomiędzy lekcjami. Z tego wynika współpraca międzyprzedmiotowa i znajomość realizowanych na innych przedmiotach zagadnień do których nauczyciele mogą się odwołać rozpoczynając pracę z uczniami. PROWADZĄCY:
  • Aleksandra Woźniak - Krajowe Biuro eTwinning
  • Eliza Jóźwiak-Tadyszak - nauczycielka j. angielskiego w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce
  • Tomasz Ordza - Ambasador i trener programu eTwinning - Nauczyciel przedmiotów science w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce
TERMIN: 20.10.2021 godz. 17:00 CZAS TRWANIA: 60 minut MIEJSCE:  eTwinning Live   Aby wziąć w nim udział wystarczy:
  1. Zalogować się już teraz na eTwinning LIVE i przejść do sekcji WYDARZENIA
  2. Przy pomocy wyszukiwarki odnaleźć nadchodzące wydarzenie (wystarczy wpisać jego nazwę KONKURSY I WYRÓŻNIENIA ETWINNING - Szkoła eTwinning otworzyć klikając w jego tytuł
  3. Kliknąć DOŁĄCZ DO TEGO WYDARZENIA (jak na ilustracji poniżej)
  4. W dniu Webinarium, (20.10.2021), wejść do pokoju wideokonferencji. Pokój zostanie uruchomiony na 15 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
Liczba miejsc ograniczona (100). Nagranie zostanie udostępnione tydzień po webinarium na kanale YouTube –eTwinning Polska.
    Dowiedz się więcej o Wydarzeniach i możliwościach, które oferują oglądając wideoprzewodniki: