Webinarium: Projekt eTwinning

Wydarzenie z serii ESEP i nowa platforma eTwinning bez tajemnic

Termin: 26.04.2023, godz. 18:30

Platforma: ClickMeeting

Podczas webinarium przedstawimy szczegółowo możliwości forum partnerskiego – wyszukiwanie projektów, nawiązywanie kontaktów, tworzenie własnego wpisu; proces rejestracji projektu – formularz, etapy akceptacji oraz dodawanie partnerów do istniejących już projektów eTwinning oraz nadawanie im uprawnień.

Ekspertka: Katarzyna Drabarek

Nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach oraz doradca metodyczny. Aktywnie uczestniczy w programie eTwinning od 2016 roku. Od 2020 pełni rolę ambasadora programu. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów wyróżnionych Krajową i Europejską Odznaką Jakości eTwinning. Koordynatorka projektów międzynarodowych Erasmus+. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania i wdrażania TIK oraz programu eTwinning i pracy na Twinspace

Warunki udziału:

  1. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w programie eTwinning, kliknij i załóż konto 
  2. Każdy zakwalifikowany uczestnik, który weźmie udział w całym wydarzeniu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Jeśli przy logowaniu na webinarium podałaś/-eś niepełne wymagane do wystawienia certyfikatu dane, czyli IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MAILOWY ODPOWADAJĄCE TYM PODANYM PRZY REJESTRACJI NA WYDARZENIE  - certyfikat nie zostanie wystawiony.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 26.04.2023 o godz. 14:00:

Formularz zgłoszeniowy
 

Zapraszamy także na:

Strona wydarzenia
 

Tu udostępnimy prezentacje i materiały po webinarium.