Webinarium: Kodowanie w terenie dla klas I-III i przedszkolaków

Wydarzenie grupy Programowanie z eTwinning

Termin: 23.04.2024, godz. 18:00

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe koncepcje związane z programowaniem, takie jak sekwencje, pętle i warunki, oraz jak można je przekazywać dzieciom w przedszkolu w sposób zabawny i przystępny. Nauczyciele poznają różnorodne narzędzia TIK oraz sposoby ich efektywnego wykorzystać do prowadzenia zajęć w przedszkolu. Uczestnicy zdobędą umiejętność projektowania i planowania interaktywnych zajęć w terenie, które integrują elementy kodowania z eksploracją natury, promując jednocześnie rozwój umiejętności myślenia logicznego i kreatywności u dzieci.

Ekspertka: Renata Idzik
Trenerka i doradczyni w wielu projektach, mi.in Lekcja Enter, Edukacja zdalna. Autorka scenariuszy i opracowań dotyczących kodowania i programowania w przedszkolu i szkole. Współautorka pierwszego na świecie zestawu do pracy z dziećmi ze SPE z wykorzystaniem robota Photon. Dwukrotnie – w roku 2022 i 2023 – została wpisana przez Szerokie Porozumienie na rzecz umiejętności cyfrowych na listę 100 osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowych. Kolejny raz w roku 2024 uzyskała tytuł Microsoft Innowatiive Edukator Expert. Prowadzi stronę internetową

Warunki udziału:

  1. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w programie eTwinning, kliknij i załóż konto 
  2. Każdy zakwalifikowany uczestnik, który weźmie udział w całym wydarzeniu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

    Jeśli przy logowaniu na webinarium podałaś/-eś niepełne wymagane do wystawienia certyfikatu dane, czyli IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MAILOWY ODPOWADAJĄCE TYM PODANYM PRZY REJESTRACJI NA WYDARZENIE  - certyfikat nie zostanie wystawiony.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23.04.02.2024 o godz. 14:00.

Formularz zgłoszeniowy
 

Zapraszamy także na:

Strona wydarzenia
 

Tu udostępnimy prezentacje i materiały po webinarium.