Webinarium: Innowacyjny nauczyciel - aktywny uczeń - kontynuacja

Wydarzenie z serii Innowacyjność w edukacji

Termin: 30.05.2023, godz. 18:30

W czwartym już webinarium z tej serii skupimy się na takich metodach i praktykach dydaktycznych, jak nauczanie problemowe, projekty społeczne i badawcze, zadania interdyscyplinarne i pracownie tematyczne. Przedstawię też ciekawe, inspirujące dobre praktyki ze szkół.

Ekspertka: Magdalena Bogusławska

Prezeska Zarządu Fundacji na Rzecz Dwujęzyczności EduNowa. Z wykształcenia filolożka. Prezeska Zarządu Fundacji na Rzecz Dwujęzyczności EduNowa, menedżerka oświaty,
doradczyni zawodowa, trenerka, nauczycielka francuskiego i polskiego jako obcego, główna ekspertka merytoryczna w projekcie Szkoła dla innowatora realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w latach 2019-2022, członkini grupy Superbelfrzy RP. Obszarami jej szczególnych zainteresowań są problematyka uczniowskiej aktywności, nowoczesne technologie w procesie uczenia się – nauczania, zagadnienia przywództwa oraz wdrażanie zmiany, rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych w szkole.

Warunki udziału:

  1. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w programie eTwinning, kliknij i załóż konto 
  2. Każdy zakwalifikowany uczestnik, który weźmie udział w całym wydarzeniu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

Jeśli przy logowaniu na webinarium podałaś/-eś niepełne wymagane do wystawienia certyfikatu dane, czyli IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MAILOWY ODPOWADAJĄCE TYM PODANYM PRZY REJESTRACJI NA WYDARZENIE  - certyfikat nie zostanie wystawiony.

Aby wziąć udział należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy
 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30.05.2023 o godz. 14:00

Zapraszamy także na:

Strona wydarzenia
 

Tu udostępnimy prezentacje i materiały po webinarium.