Webinarium: Grafomotoryka dla smyka

Wydarzenie grupy eTwinning Wczesnoszkolni

Termin: 09.05.2024, godz. 18:30

Podczas serii spotkań uczestnicy poznają zagadnienia związane ze sketchnotingiem. Każde spotkanie będzie poświęcone innym zagadnieniom: poznanie podstaw sketchnotingu, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy rozwijające z wykorzystaniem rysunku a w ostatnim spotkaniu uczestnicy nauczą się tworzyć rysunkowe karty pracy. Spotkania skierowane do nauczycielek i nauczycieli klas 1-3.

Ekspert: Mateusz Łysek
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, kiedyś nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 4 w Radlinie. Zajmuje się myśleniem wizualnym w edukacji. Tworzy materiały edukacyjne z zakresu sketchnotingu i wykorzystania go w pracy w szkole. Graphic recorder. Twórca w sieci.

Warunki udziału:

  1. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w programie eTwinning, kliknij i załóż konto 
  2. Każdy zakwalifikowany uczestnik, który weźmie udział w całym wydarzeniu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

    Jeśli przy logowaniu na webinarium podałaś/-eś niepełne wymagane do wystawienia certyfikatu dane, czyli IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MAILOWY ODPOWADAJĄCE TYM PODANYM PRZY REJESTRACJI NA WYDARZENIE  - certyfikat nie zostanie wystawiony.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 09.05.2024 o godz. 14:30.

Formularz zgłoszeniowy
 

Zapraszamy także na:

Strona wydarzenia
 

Tu udostępnimy prezentacje i materiały po webinarium.