Webinarium: Akcja 2. Partnerstwa w zakresie współpracy - cz. 2

Wydarzenie z serii Synergia eTwinning - Erasmus+

Termin: 16.03.2023, godz. 15:00

Platforma: ClickMeeting

W tej części omówimy dokładniej zawartość formularza wniosku oraz kryteria oceny wniosków. Czyli jak przygotować dobry wniosek.

Eksperci: Przedstawiciele Narodowej Agencji Erasmus+ i Krajowego Biura eTwinning.

Warunki udziału:

  1. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w programie eTwinning, kliknij i załóż konto 
  2. Każdy zakwalifikowany uczestnik, który weźmie udział w całym wydarzeniu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Jeśli przy logowaniu na webinarium podałaś/-eś niepełne wymagane do wystawienia certyfikatu dane, czyli IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MAILOWY ODPOWADAJĄCE TYM PODANYM PRZY REJESTRACJI NA WYDARZENIE  - certyfikat nie zostanie wystawiony.

Nagranie zostanie udostępnione na kanale YouTube eTwinning Polska.

Aby wziąć udział należy wypełnić:

Formularz zgłoszeniowy
 

Termin nadsyłąnia zgłoszeń upływa w dniu 16.03.2023 o godz. 14:00

Zapraszamy także na:

Strona wydarzenia
 

Tu udostępnimy prezentacje i materiały po webinarium.