Ważne - Migracja TwinSpace

Jeśli chcesz, aby TwinSpace Twojego projektu z poprzedniej wersji platformy została przeniesiona na ESEP wypełnij poniższą ankietę przed 30.09.2023

 

Migracja TwinSpace

Jeśli Twój projekt został zarejestrowany po 01.07.2018 istnieje możliwość przeniesienia zawartości jego TwinSpace na nową wersję platformy eTwinning (ESEP).

W tym celu należy wypełnić powyższy formularz podając:

  1. Dokładny tytuł projektu (zgodnie z tym co widniało na platformie).
  2. Adres URL TwinSpace tego projektu (link do TwinSpace na poprzedniej wersji platformy).
  3. Powód, dla którego chcecie przenieść materiały na ESEP.

Tylko projekty zgłoszone poprzez ten formularz zostaną zmigrowane, i tylko one (spośród projektów realizowanych na poprzedniej wersji platformy) będą miały szansę na ubieganie się o Nagrody eTwinning 2024 (zgłoszenia TwinSpace do migracji, gdzie powodem jest chęć aplikowania w konkursie będą traktowane priorytetowo).

Brak zgłoszenia projektu do migracji przed 30.09.2023 sprawi, że projekt nie zostanie przeniesiony. Dostęp do niego na poprzedniej wersji platformy zostanie utrzymany jedynie przez kilka najbliższych miesięcy, aby umożliwić pobranie materiałów

Co dalej?

  1. Zgłoszone TwinSpace zostaną przeniesione na przełomie października i listopada.  
  2. W połowie listopada zostanie uruchomiona aplikacja do Nagród eTwinning 2024.

Dlaczego wszystkie TwinSpace nie są automatycznie przenoszone na ESEP?

Migracja wszystkich projektów założonych po 01.07.2018 była pierwotnie częścią zatwierdzonego planu działania. Jednakże oznaczałoby to przenoszenie 65 000 TwinSpace, a wiele spośród nich zawiera nieistotne już elementy i nie ma wpływu na bieżące działania ich uczestników. Taka ilość skomplikowałaby także niepotrzebnie cały proces, który jest dość trudnym i wymagającym przedsięwzięciem.

Dlatego też, aby zoptymalizować proces migracji i zmniejszyć jej oddziaływanie na bieżące działanie platformy i trwający projektów, zdecydowano ograniczyć liczbę TwinSpace do tych, których zawartość jest niezbędna do kontynuowania trwających działań, promocji i upowszechniania zrealizowanych aktywności oraz udziału w Nagrodach eTwinning 2024.