Warsztaty Doskonalenia Zawodowego eTwinning Classroom Lab Workshop

9-10 grudnia 2019, Bruksela, Belgia

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu eTwinning Classroom Lab Workshop organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Programming for the 21st century classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli. Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 9-10 grudnia 2019 (pobyt w Brukseli w dniach 8-10 grudnia 2019). Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim. Krótki opis warsztatów: Coding and computational thinking are becoming more and more important in our society and working life. Learning to code develops various skills such as problem-solving, abstract-thinking, communication, logical reasoning and creativity, and impacts student motivation in mathematics theory as it encourages them to apply their knowledge. During the workshop teachers will learn about the importance and applications of programming in today's society and education, learn ways to introduce programming in their teaching and eTwinning projects, discover and test different programming tools, and explore ways to motivate and encourage students. All eTwinning Classroom Lab Workshops will:

 • Introduce innovation and creativity into eTwinning projects.
 • Guide in the use of interactive technologies.
 • Help integrate key competence development in eTwinning projects.
 • Encourage professional development through networking and sharing.
 • Promote partner finding for new eTwinning projects.

In this workshop the participants will also:

 • Learn about the importance of programming and computational thinking in today's society and education (i.e. related transversal skills).
 • Discover and test different programming tools.
 • Get ideas on introducing programming in cross-curricular work.
 • Explore ways to motivate and encourage students with hands-on activities.

Warunki rekrutacji na szkolenie:

 1. aktywny nauczyciel każdej specjalności;
 2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

  Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji wypełnij: [ct_button id="button_70" size="big" solid="1" link="https://programming2019.webankieta.pl/" icon="" arrow="1" color="#ff6600" css_animation="" animation_delay=""]Formularz zgłoszeniowy[/ct_button] Osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału oświadczenia uczestnika (treść w dokumencie) na adres: Krajowe Biuro eTwinning Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Aleje Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa dopisek Oświadczenie – FCL [ct_button id="button_62" size="small" solid="0" link="http://www.etwinning.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zasady-udziału-w-spotkaniach-eTwinning-1.pdf" icon="" arrow="1" color="#333399" css_animation="" animation_delay=""]Zasady udziału w spotkaniach eTwinning[/ct_button]   Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 12 listopada 2019, godz. 12:00 Informujemy, że:

 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
 • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego.