Warsztaty doskonalenia zawodowego "Coding and Robotics"

Zapraszamy nauczycieli dowolnych specjalności, zainteresowanych tematyką kodowania i robotyki w projektach eTwinning do uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego pt. Coding and Robotics The Future is now! Warsztaty przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli.

Zapraszamy nauczycieli dowolnych specjalności, zainteresowanych tematyką kodowania i robotyki w projektach eTwinning do uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego pt. Coding and Robotics The Future is now! Warsztaty przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli. Wydarzenie odbędzie się w Bradze (Portugalia) w dniach 5-8 maja 2016 i będzie prowadzone w języku angielskim. Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w warsztatach i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. aktywny nauczyciel dowolnej specjalności pracujący w grupie wiekowej uczniów 6-16 lat.
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany minimum jeden projekt eTwinning)
  3. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy (nie dotyczy gali rozdania Europejskich Nagród eTwinning)
  4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym

Organizatorzy informują, iż w warsztatach weźmie 5 osób, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów za doświadczenie w eTwinning oraz że pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 marca 2016 Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia. Informujemy również, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń. Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning