Warsztaty: Awans zawodowy nauczyciela z eTwinning

Warsztaty Doskonalenia Zawodowego online

Termin: 24 kwietnia 2023 / 16:00-18:15

Platforma: ClickMeeting

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na wydarzenie prowadzone przez moderatorkę grupy Awans zawodowy nauczyciela z eTwinning - Zytę Czechowską.

Uczestnicy wydarzenia otrzymają bezpłatny certyfikat uczestnictwa. Certyfikat wydawany zostanie wyłącznie osobom, które będą aktywnie uczestniczyć w wykładzie wprowadzającym oraz w przynajmniej jednej, dowolnie wybranej sesji warsztatowej.

Warunki udziału w warsztatach:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:
Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
Aktywny zawodowo nauczyciel, zatrudniony w szkole lub placówce realizującej podstawę programową

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach. 

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w wydarzeniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 24 kwietnia br. o godzinie 15:00.

Formularz zgłoszeniowy