W świecie cyfrowym – konferencja w Białymstoku 4 grudnia 2013

W ramach konferencji oferujemy warsztaty komputerowe z zakresu edukacji informacyjnej oraz medialnej.

Zapraszamy na konferencję i warsztaty komputerowe w Białymstoku – 4 grudnia 2013

Czy można oswoić najnowsze technologie, korzystać z Internetu bezpiecznie i pożytecznie, nauczyć się języka obcego i równocześnie nawiązać współpracę ze szkołą z odległego krańca Europy? Tak, to możliwe dzięki współczesnym technologiom cyfrowym. Dołącz do cyfrowego świata! Jak to zrobić, jak zacząć? Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o pożytkach z Internetu? Co Internet może zrobić dla ciebie? Dowiedzą się Państwo na konferencji szkoleniowej:

W świecie cyfrowym – szkolenia, warsztaty, kursy”

w Białymstoku, na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20, Aula A1, we środę, 4 grudnia  2013, w godzinach  10.00 – 16.30. W ramach konferencji oferujemy warsztaty komputerowe z zakresu edukacji informacyjnej oraz medialnej, w tym zagadnienia bezpieczeństwa w sieci, umiejętności korzystania z cyfrowego środowiska w procesie edukacyjnym, jak również na potrzeby pozaszkolne, domowe, etc;  a także konkretne narzędzia i zasoby TIK europejskich programów edukacyjnych. Warsztaty przeznaczone są dla szeroko rozumianego środowiska oświatowego; wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczycieli, wychowawców, opiekunów, ze szczególnym uwzględnieniem integrowania nowoczesnych technologii informacyjnych z zajęciami realizującymi podstawę programową we wszystkich przedmiotach szkolnych i na wszystkich etapach kształcenia. Na konferencję zapraszamy także rodziców i inne osoby zainteresowane poznaniem Internetu lub rozwinięciem swoich kompetencji cyfrowych. Oferujemy trzy tematyczne warsztaty do wyboru: 1. e-projekty w szkole na przykładzie programu eTwinning 2. e-safety – bezpieczny Internet 3. e-obywatel Konferencja realizowana jest przez FRSE, Program eTwinning, w ramach zadania publicznego „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych” na zlecenie Ministra Administracji i Cyfryzacji. Uczestnikom spoza Białegostoku zapewniamy ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY (przy stoliku recepcyjnym można będzie pobrać odpowiedni formularz). Każdy uczestnik warsztatów komputerowych otrzyma CERTYFIKAT ukończenia szkolenia. Zapraszamy! Pobierz program  i  zarejestruj się! Udział w konferencji i warsztatach komputerowych jest bezpłatny. Warsztaty skierowane są do dwóch grup odbiorców: pierwsza to nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli, a druga to władze lokalne, samorządowe, instytucje kulturalne, organizacje pozarządowe, rodzice, uczniowie, itd.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pracowniach komputerowych prosimy zgłosić chęć udziału w warsztatach w odpowiednim polu formularza zgłoszeniowego. W miarę możliwości, prosimy o przyniesienie własnego laptopa. Więcej informacji na stronie: http://konferencje.frse.org.pl/swiat-cyfrowy/article/konferencje/lang:pl