W sieci oddziaływań

eTwinning to przede wszystkim możliwości!

Działania wizjonerów nowoczesnej edukacji wychodzą poza ramy placówki otwierając uczniom okno na świat na niespotykaną dotąd “szerokość”.

Działanie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce koordynowane przez Tomasza Ordzę stały się niezwykle ważnym elementem większego przedsięwzięcia realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegóły znajdzie w publikacji Polskiej Akademii Nauk:

 

Nauka w sieci sztuki
 

Z kolei efekty prac uczniów wystawiane na konferencji Plan Biology można zobaczyć w trzecim akapicie na RESULTS – A SCIENCE-ART STORY