Trilateralne seminarium - Uczeń jako twórca, ewaluator i konsument treści cyfrowych

Stacjonarne wydarzenie dla nauczycieli (początkujących eTwinnerów) pracujących w szkołach technicznych, branżowych lub zawodowych z uczniami w wieku 15-20 lat, zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów eTwinning.

Kraje uczestniczące: Czechy, Polska, Słowacja
Trójmiasto, 6-9.09.2023

Wydarzenie będzie prowadzone w językach polskim, czeskim i słowackim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Warunki udziału w seminarium:

 1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
  Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu pracujący w szkole technicznej, branżowej lub zawodowej, pracujący z uczniami w wieku 15-20 lat
 2. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning (na nowej platformie ESEP).
  Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, załóż konto przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na seminarium. 
  Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.
 3. Gotowość do rozpoczęcia projektu

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium międzynarodowe (online/offline).

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wspólnie z partnerami zrealizują projekt we własnych placówkach wraz z uczniami.

 • Uczestnicy potrzebować będą laptopów z możliwością podłączenia do hotelowej sieci WiFi (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).
 • Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane. Na ich podstawie będą zatwierdzane zgłoszenia na dane wydarzenie.
 • Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na całości wydarzenia i dołączy do projektu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24.08.2023. W przypadku dużej ilości chętnych możemy zakończyć nabór wcześniej.

Formularz zgłoszeniowy
 

Zasady udziału w spotkaniach eTwinning