Łukasz Kamiński

Łukasz Kamiński

Ambasador programu eTwinning

Trener warsztatów komputerowych eTwinning w województwie pomorskim

Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku. Zrealizował 13 projektów eTwinning. Laureat Krajowej i Europejskiej Odznaki Jakości. Koordynator projektu Erasmus+. Uczestniczył w międzynarodowym szkoleniu 1:1 Pedagogy and devices zorganizowanym w Brukseli przez European Schoolnet w ramach szkoleń z cyklu Future Classroom Lab. Dzięki szkoleniu zdobył wiedzę dotyczącą wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dziedzinie edukacji, a w szczególności tabletów. Obecnie w pracy z młodzieżą wykorzystuje nowoczesne technologie (praca z tabletami na lekcjach języka angielskiego), aby motywować uczniów i pobudzać ich kreatywność. W latach 2015-2016 prezentował swoje osiągnięcia, narzędzia oraz przykłady dobrych praktyk podczas seminariów oraz konferencji międzynarodowych eTwinning.

Kontakt:
fuchur666@wp.pl