Seminarium stacjonarne w Toruniu

Seminarium stacjonarne z cyklu Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem. 26-27.11.2021 Toruń

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2021r. w Toruniu. Spotkanie w całości realizowane jest w formule stacjonarnej i jest bezpłatne. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli:

  • wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej,
  • pracujących z uczniami z klas IV-VIII szkoły podstawowej (dwie grupy projektowe - różne tematy),
  • pracujących z uczniami ze szkół ponadpodstawowych,

którzy chcą rozpocząć pracę metodą projektu eTwinning. Uczestnicy pracować będą w podziale na 4 grupy warsztatowe.

Certyfikat uczestnictwa wydany zostanie wyłącznie osobom, które będą aktywnie brały udział we wszystkich spotkaniach szkoleniowych i wykonają zadania warsztatowe. Certyfikat wystawiany jest bezpłatnie. 

Seminarium poprowadzą:

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia oraz proponowanymi pomysłami na projekt. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: http://konferencje.frse.org.pl/projekt40/article/program/lang:pl

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.

Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.

Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu, nauczający na dowolnym poziomie edukacyjnym (od edukacji przedszkolnej do szkół ponadpodstawowych). W pierwszej kolejności na wydarzenie przyjmowani będą aktywni zawodowo nauczyciele bez doświadczenia w pracy metodą projektów eTwinning. Organizator przewiduje utworzenie czterech grup projektowych - dla każdego z poziomów edukacyjnych.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz rozpoczęcia projektu.

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach oraz rozpoczną projekt eTwinning z Ambasadorem.  

Informujemy, że:

  1. Uczestnicy potrzebować będą laptopów, które da się podłączyć do hotelowego Internetu/Wi-Fi. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).
  2. Każdy zakwalifikowany uczestnik seminarium zobowiązany będzie do wypełnienia formularza o stanie zdrowia (szczegóły).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 16 listopada 2021 o godzinie 23:59. 

Link do zgłoszeń: http://konferencje.frse.org.pl/register/12475/lang:pl