Seminarium online: Drużyna Ekowojowników

Nauczycieli klas I-VI szkół podstawowych zapraszamy na seminarium online, które odbędzie się w dniach 14-16 marca 2022 roku (trzy wieczorne spotkania).

Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning LIVE. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli pracujących z dziećmi z klas I-VI szkoły podstawowej, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning, zrealizować swój pierwszy projekt pt. Drużyna Ekowojowników.
Przyszłość Ziemi zależy od wychowania młodych ludzi i uwrażliwienia ich na potrzebę codziennego dbania o przyrodę. A jak o nią można dbać? Dostrzegać piękne miejsca, które są zaraz obok, wiedzieć, jakie zmiany można wprowadzić w swoim życiu na co dzień tak, aby troszczyć się świat, który jest wokół nas lub jak kreatywnie wykorzystywać posiadane materiały, co pozwoli na ograniczenie zakupów. Propozycje takich działań stanowią treść realizowanego projektu.

Seminarium poprowadzi Monika Khan – Ambasadorka programu eTwinning w województwie podkarpackim, nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej. Zrealizowała do tej pory ponad 15 projektów, które zostały nagrodzone Krajową i Europejską Odznaką Jakości. W ramach programu eTwinning brała udział w licznych szkoleniach krajowych i zagranicznych. Fascynuje ją wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji oraz praca metodą projektów. W swojej pracy kładzie nacisk na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Jest ekspertem Microsoftu i Ambasadorką Wakeleta w Polsce. Prowadzi stronę FB „Monika Khan – pomysłowa edukacja”.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.

formularz zgłoszeniowy

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 marca 2022 roku o godzinie 23:59. W przypadku dużej ilości aplikacji nabór może zostać zakończony wcześniej.

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: dołącz. Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
W pierwszej kolejności na wydarzenie przyjmowani będą aktywni zawodowo nauczyciele pracujący z dziećmi w wielu 7-14 lat, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz rozpoczęcia projektu.
Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach oraz rozpoczną projekt eTwinning.

Ważnie informacje:

  • Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. Tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa!
  • Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi do realizacji projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.
  • Certyfikat wydawany jest wyłącznie osobom, które będą obecne na wszystkich spotkaniach szkoleniowych, wykonają zadania kursowe oraz dołączą do projektu.
  • Szkolenie oraz zawarte w nim treści opracowane zostały z myślą o nauczycielach klas IV-VI szkół podstawowych. Jeśli nauczacie na innych etapach kształcenia wybierzcie inne seminarium – oferta wydarzeń będzie systematycznie rozszerzana o kolejne tematy dedykowane innym etapom edukacyjnym. Zapraszamy do uważnego śledzenia naszej strony, zwłaszcza zakładki Szkolenia krajowe.