Seminarium - Nowoczesna edukacja online

16 - 23 kwietnia 2020

Zapraszamy na seminarium Nowoczesna edukacja online, które odbędzie się w dniach 16 - 23 kwietnia 2020r. Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning. Skierowane jest do nauczycieli uczących w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III), którzy chcą poznać możliwości programu eTwinning i poszerzyć swój warsztat pracy o narzędzia cyfrowe pomocne w realizacji podstawy programowej metodą edukacji zdalnej, a także do wykorzystania w pracy z uczniami po powrocie do szkoły. W trakcie trwania seminarium każdy nauczyciel stworzy własne zasoby cyfrowe z zaproponowanych narzędzi TIK.

Uwaga!

Jeżeli nauczasz języka obcego, zapraszamy na: [ct_button id="button_29" size="small" solid="0" link="https://etwinning.pl/seminarium-online-j-obce/" icon="" arrow="1" color="#ff0000" css_animation="" animation_delay=""]Seminarium dla nauczycieli języków obcych[/ct_button]   Jeżeli uczysz innego przedmiotu na wyższych etapach edukacyjnych zapraszamy na: [ct_button id="button_44" size="small" solid="0" link="https://etwinning.pl/seminarium-online-podstawowe/" icon="" arrow="1" color="#ff0000" css_animation="" animation_delay=""]Seminarium dla nauczycieli uczących w szkołach podstawowych (klasy IV i wyższe) oraz szkołach ponadpodstawowych[/ct_button]   Spotkanie poprowadzą: Anna Krzyżanowska - edukacja przedszkolna. Ambasadorka programu eTwinning, trenerka warsztatów komputerowych w województwie śląskim. "Wraz z moimi podopiecznymi realizowałam projekty o tematyce przyrodniczej, międzykulturowej i językowej, dzięki którym nie tylko rozwijałam wiedzę i zainteresowania moich uczniów, ale także własne kompetencje. I do tego zachęcam. Co więcej, z przekonaniem twierdzę, że realizacja podstawy programowej poprzez projekty międzynarodowe z wykorzystaniem multimediów jest możliwa na każdym etapie kształcenia". Beata Wójcik - edukacja wczesnoszkolna. Ambasadorka programu eTwinning, trenerka warszatów komputerowych w województwie lubelskim. "Jestem nauczycielem dyplomowanym edukacji wczesnoszkolnej i jęz.angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Puławach. Od 2013r. aktywnie uczestniczę w programie eTwinning. Zrealizowałam kilka projektów krajowych i międzynarodowych, za które otrzymałam Krajowe i Międzynarodowe Odznaki Jakości. Jestem koordynatorem szkolnej grupy eTwinnerów. Od 2018 r. należymy do elitarnej grupy Szkół eTwinning i chętnie bierzemy udział we wspólnych aktywnościach i wydarzeniach organizowanych przez eTwinning".   Warunki udziału w seminarium: 1. Posiadanie konta w programie eTwinning Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany: [ct_button id="button_75" size="small" solid="0" link="https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm" icon="" arrow="1" color="#ff6600" css_animation="" animation_delay=""]Dołącz do społeczności eTwinning[/ct_button] Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji. 2. Zatrudnienie w przedszkolu lub szkole podstawowej (klasy I-III) realizującej podstawę programową Aktywny zawodowo nauczyciel, pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym lub uczniami edukacji wczesnoszkolnej. 3. Posiadanie konta pocztowego na platformie Google. Jeśli jeszcze go nie posiadasz [ct_button id="button_65" size="small" solid="0" link="https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount%3Fnc%3D1&hl=pl&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp " icon="" arrow="1" color="#ff6600" css_animation="" animation_delay=""]Utwórz konto Google[/ct_button] 4. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wypracują własne materiały do realizacji podstawy programowej metodą edukacji zdalnej. Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne - tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa). Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe otrzyma certyfikat uczestnictwa. Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium [ct_button id="button_63" size="small" solid="0" link="http://konferencje.frse.org.pl/Nowoczesna_Edukacja_Online_2020_I/article/Nowoczesna_Edukacja_Online_2020_I_program/lang:pl" icon="" arrow="1" color="#333399" css_animation="" animation_delay=""]Program szkolenia[/ct_button] Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w seminarium, wypełnij:   [ct_button id="button_49" size="big" solid="1" link="http://konferencje.frse.org.pl/register/12397/lang:pl" icon="" arrow="1" color="#ff6600" css_animation="" animation_delay=""]Formularz zgłoszeniowy[/ct_button]   Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 kwietnia 2020 o godzinie 10:00. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem wyznaczonego terminu. Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.