Seminarium kontaktowe z krajami eTwinning Plus, 11-14 września 2014

Zapraszamy nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Zapraszamy nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na seminarium kontaktowe eTwinning Plus organizowane w Trójmieście w dniach 11-14 września 2014. W seminarium wezmą udział, oprócz nauczycieli z Polski, uczestnicy z krajów Unii Europejskiej i krajów eTwinning Plus (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja i Ukraina).

Cele seminarium:

  • poznanie programu i narzędzi eTwinning,
  • znalezienie partnera do współpracy przy realizacji projektu eTwinning Plus,
  • rejestracja projektu.
Język seminarium: język angielski Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium, jego tematyką i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę pod linkiem: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/ada9053a84d2877fa50cc32afb3dfb43

Kryteria rekrutacji uczestników:

  • nauczyciel gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, każdej specjalności,
  • rejestracja w Programie;
  • udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning (seminarium kontaktowe lub warsztaty doskonalenia zawodowego – PDW) po raz pierwszy.
Zakwalifikowani niezarejestrowani w Programie uczestnicy muszą dokonać stosownej rejestracji po otrzymaniu e-maila potwierdzającego udział w seminarium. Seminarium rozpocznie się po południu 11 września i zakończy się przed południem 14 września 2014. Każdy z zakwalifikowanych uczestników powinien wziąć ze sobą laptop z możliwością podłączenia do Internetu. Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły. strona seminarium Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning