Seminarium kontaktowe eTwinning

Zapraszamy nauczycieli początkujących w eTwinning, pracujących w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez maltańskie krajowe biuro eTwinning i odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia 2016 na Gozo (Malta).

Zapraszamy nauczycieli początkujących w eTwinning, pracujących w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez maltańskie krajowe biuro eTwinning i odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia 2016 na Gozo (Malta). Spotkanie skierowane jest do nauczycieli dowolnej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunki rekrutacji na wyjazd: 1. nauczyciel dowolnej specjalności pracujący w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej; 2. rejestracja w programie eTwinning; 3. brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning; 4. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy. Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 2. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie). Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły oraz że pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 lutego 2016. Nabór zakończono w dniu 15 lutego 2016 o godzinie 10:15 W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń. Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia. Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning