Seminarium kontaktowe dla nauczycieli ze szkół o profilu zawodowym

Zapraszamy nauczycieli ze szkół o profilu zawodowym, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez niemieckie krajowe biuro eTwinning i odbędzie się w dniach 8-10 marca 2016 w Sankelmark (Niemcy).

Zapraszamy nauczycieli ze szkół o profilu zawodowym, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez niemieckie krajowe biuro eTwinning i odbędzie się w dniach 8-10 marca 2016 w Sankelmark (Niemcy). Spotkanie skierowane jest do nauczycieli pracujących w szkołach o profilu zawodowym i prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunki rekrutacji na wyjazd: 1. nauczyciel dowolnej specjalności pracujący w szkole o profilu zwodowym; 2. rejestracja w programie eTwinning; 3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym; 4. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy; Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie). Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły oraz że pierwszeństwo mają nauczyciele przedmiotów zawodowych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 28 stycznia 2016. W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń. Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia. Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning