Seminarium kontaktowe dla nauczycieli początkujących w eTwinningu, 25-27.04.2013

Oferta szkoleniowa

Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinning, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie projektu eTwinning Termin: 25-27.04.2013 Miejsce: Praga, Czechy Język: angielski Grupa docelowa: nauczyciele z przedszkoli i szkół podstawowych; pracujący z uczniami w wieku do 9 lat, osoby początkujące w programie eTwinning. Kraje uczestniczące: Litwa, Łotwa, Cypr, Polska, Portugalia, Wielka Brytania, Czechy. Liczba miejsc dla uczestników z Polski: 5 Osoba zakwalifikowana do udziału w seminarium jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swojej szkole oraz realizacji projektu eTwinning. Rekrutacja została już zakończona. Kryteria rekrutacji uczestników: - nauczyciel z przedszkola lub szkoły podstawowej, pracujący z uczniami w wieku do 9 lat; - znajomość języka angielskiego w stopniu minimum komunikatywnym; - rejestracja w programie eTwinning; - osoba początkująca w programie eTwinning; - z jednej szkoły może wziąć udział w warsztacie tylko jedna osoba; - udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy; - o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych. Prosimy o zapoznanie się z zasadami finansowania udziału w międzynarodowych warsztatach i seminariach. Formularz zgłoszeniowy jest aktywny do 3 marca 2013. W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl; tel. 22 46 31 224)