Seminarium kontaktowe - Celebrating Cultural Diversity Through Digital Literacy in eTwinning

19-21 kwietnia 2018 - Malta

Zapraszamy nauczycieli pracujących z grupą wiekową uczniów 13-19 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe organizowane przez maltańskie biuro eTwinning w dniach 19-21 kwietnia 2018 na Malcie. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

  • posiadać aktywne konto użytkownika na platformie eTwinning Live;
  • zapoznać się z zasadami udziału w spotkaniach eTwinning;
  • wypełnić, podpisać i zeskanować oświadczenie uczestnika (druga strona powyższego pliku);
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając do niego skan w/w oświadczenia;
  • przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika na adres: Krajowe Biuro eTwinning Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Aleje Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa z dopiskiem oświadczenie - Malta.

W związku z duża ilością zgłoszeń nabór został zakończony. Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenia warunków podróży i konsultację z dyrekcją szkoły pod kątem swojej dostępności w datach szkolenia. Przypominamy, że zwracamy jedynie koszty połączeń lotniczych.  Ponadto informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.